XV.Annexe2. Lettre : à

Annexe II

 

[Rotterdam, le 7 mars 1686]

  PETRI BÆLII AD Virum Doctissimum

THEODORUM J. AB ALMELOVEEN

EPISTOLA DE SCRIPTIS ADESPOTIS

/367/ Viro clarissimo Theod[oro] Jansonio ab Almeloveen, Medicinæ Doctori, Petrus Bælius, Philosophiæ Professor Roterodami s[alutem] p[lurimam] d[icit]

Non illepidum sanè neque illiberale est argumentum in quo jam ante aliquot annos Vir multijugæ lectionis Joh. Deckherrus operam suam industriamque voluit collocatam, emissis in lucem de Scriptis Adespotis, Pseudepigraphis et Supposititiis Conjecturis 2. Placent multis viris doctis ejusmodi disquisitiones, et in amœnitatibus Literarum quas plerumque omnes consectari /368/ amant numerantur. Sunt quidam gravioris supercilii, et nimium delicati fastidii qui non se credunt prætium operæ facturos, si veritates id genus unde non pendeant Musarum fata indagaverint. Utatur quisque suo judicio, et quemadmodum æquum est nos ista non scribere viris illis supra nubium tractus vaga sidera sequentibus, ita patienter illi ferant detegi isthæc arcana talium studio correptis hominibus, librorum ut plurimum, atque adeò humanioris literaturæ amantissimis ; à quibus profecto magnam inibis gratiam quod tuis curis effectum sit ut typis nitidioribus prodeant in lucem conjecturæ Deckherrianæ auctiores multo quam in utraque præcedenti editione. Quia verò à me intellexeras non solùm ex Reipublicæ Literariæ Excerptis mense /369/ Sept. novissimo vulgatis p. 1013 3. sed etiam coram et ex literis observasse me nonnulla in opusculo optimi Deckherri quæ secus quàm oportuerat observata fuissent, egisti apud me ut ea Tibi indicarem, vadem te præitans fore ut Autor id non ferret parùm æquo animo, sciebas enim quid hac super re ipsemet Tibi scripsisset. Tum si quæ addere possem ex propria penu, ea ut tecum communicarem operi quod sub prælo sudaret annectenda, non semel pro tua in me prolixa voluntate petiisti. Ego verò qui tui causa multo plura eaque ampliora si vires suppeterent facere paratum me sentio, libens conditionem amplexus sum, quamquam non nescius exiguam mihi esse admodum talium rerum suppellectilem. Sed dicent fortasse aliqui Lectores stetisse per excerpta /370/ Reip. Literariæ mihi singulis mensibus adornanda, (opus ad se rapiens universum otium ac tempus viri multo me diligentioris, laborisque patientioris) quominus plura Tibi hoc super argumento scripserim. Quidquid id est æqui bonique consulite Tuque operis editor 4, et Clarissimus Deckherrus Author, hasce qualescunque meas tum animadversiones, tum additiones.

Ea quae habentur pag 88. de Hottomanno, et de Junii Bruti vindiciis contra Tyrannos 5 revocant me in memoriam ejus quod subinnui in Excerptis mensis Sept. 1684. pag. 151 6. Hottomannum haberi Autorem earum Vindiciarum. Rogavit me paulo post per epistolam causarum patronus doctissimus apud Trajectum ad Mosam D. Niset 7, num ea diceret Clarissimus Hu- /371/ berus, cujus de jure civitatis commentarii egregii epitomen tunc dabam, nam ex Grotii sententiâ sub ficto Junii Bruti nomine latêre Mornæum Plessiacum, judice verò Bœclero, Hubertum Languetum : Jacobum verò magnæ Britanniæ Regem existimasse fœtum hunc esse pontificii cujusdam qui voluisset Reformatis creare invidiam nomine doctrinæ principibus detestatæ. Dicam hic me ex Hubero ea non sumpsisse, sed ex libro Gallico Parisiis impresso anno 1589. cui titulus, Traitté de la puissance des rois contre le roi de Navarre 8. An verò iste Tractatus idem sit de quo Cl. Deckherrus p.338. loquitur tanquam Lugduni combusto, et falso ascripto Carolo Molinæo J. C. sed quem alii tribuant Hugoni Sorello Roserio 9, non mihi liquet.

Pag. 93. Extat duplex mendum ; /372/ prius annotat Cl[arissimus] Paulus Vindingius in Epistola ad Deckherrum scripta secundæque editioni apposita 10 ; sic enim loquitur, meministi cujusdam Episcopi Lincolniensis Dn BACLO ; I.8, si placet est Thomas BARLOVIUS 11. Subjungit quædam de operibus illustrissimi Reverendissimique senis, sed cum non loquatur de scripto egregio super excommunicatione Regum quod ex Anglico Gallicè versum ab Anonymo prodiit in lucem anno 1681. sub ficto Claudii Barbin Typographi Parisiensis nomine, non gravabor hic ea de re meminisse. Posterius erratum in eo consistit quod M. CHOFFETAN Ordin. prædicat. dicatur scripsisse in Apologiam Jacobi Regis. Haud ita vocabatur, sed Coeffeteau 12, vir in paucis Gallicâ facundiâ clarus, et tandem evectus ad Episcopatum /373/ Massiliensem. Vertit Gallicè Florum 13, et Historiam Imperatorum Romanorum usque ad Constantinum eadem lingua elucubravit 14.

Pag.119. sic loquitur Autor ; Scelesti De tribus impostoribus in Gallia, ut referunt, passim venalis libri authorem Bernardinum OCHINUM fecit huc usque fama publica 15. In 2. editione desunt hæc verba, ut referunt, quibus fides fit visam fuisse viro docto nimium crudam et parùm tutam priorem assertionem. Certum est falsissimum esse rumorem hunc librum emi posse in Gallia, vix ullus alius tam difficilè reperiri potest emendus ab iis qui hæc sagacissimè ruspantur. Sed ut credamus Ochinum non conscripsisse famosum adeò tractatum facit quod ait Grotius in Appendice de Antichristo 16 p.m. 84. Librum de tribus impostoribus absit ut aut papæ /374/ tribuam aut Papæ oppugnatoribus. Jam olim inimíci Friderici Barbarossa Imperatoris famam sparserant libri talis, quasi jussu illius scripti. Sed ab eo tempore nemo est qui viderit : quare fabulam esse arbitrôr. Haec ultima verba probant ut quod maximè falsum esse hunc librum facilè in Gallia reperiri. Si res ita se haberet, nequaquam Grotium latuisset, Observavit Paulus Colomesius Rupellensis in suis Miscellaneis Historicis, vernacula lingua Arausione vulgatis anno 1675 17. Vir, ut probe notasti in novissima tua Epistola, harum rerum callentissimus, quique in Gallia sua Orientali p. 27. dudum promisit dissertationem cui titulus sit futurus, Decouverte d’autheurs cachez 18, observavit, inquam, in illis Miscellaneis p.28. errasse Grotium dicentem inimicos Imperatoris Barbarossæ tribuisse illi librum /375/ de tribus impostoribus, non enim illum sed Fridericum II. jactatum esse Autorem ejuscemodi libri, ut patet ex Espitolis Petri de Vineis, ipsi à secretis et à sigillo, utque ipsemet Grotius scripsit in notis, in 3. partem Philosophiæ realis Thomæ Campanellæ 19. Debuisset dicere Colomesius Fridericum Barbarossam teste Grotio jussisse ut liber ille conscriberetur, non verò fuisse Autorem illius, hæc enim duo non tam parum differunt ut dubium relinqui debeat lectori utrum affirmetur. Quidquid id est hoc unum saltem patet non fuisse Ochinum illius teterrimi libri Autorem, quippe de quo fama fuerit vagata multo ante natum Ochinium.

Haud prorsus dijudicare valeo sint ne certa quæ refert Doct. Autor pag. 135. Bibliothecam Gallo-/376/ Suecicam à Jesuitis Moguntinis fuisse editam, vel ab aliquo ex eorum Collegio sodali. Hoc unum scio Dominum Graverolium Nemausi in Gallia Jurisconsultum eruditissimum dicere in suis observationibus super senatus consultis Tolosanis ab-Rupe-Flavino collectis 20, Autorem Bibliothecæ Gallo Suecicæ esse Isaacum Wolmarum 21, ejusque libri Typographum à Senatu Parasino flagris fuisse damnatum.

Pag. 181. agit Cl. Autor de scripto celeberrimo in Originem libertatis Reipublicæ Venetæ anno hujus sæcúli 12. publici juris facto Italicè cum hoc titulo Squittinio della liberta Veneta 22. Verè equidem refert adscriptum fuisse id operis Marco Velsero, at ignorasse eum Virum miror super esse jam ferè nullum dubium quin autor Operis sit /377/ Alphonsus de la Cueva, Marchio de Bedemar, Regis Hispaniarum apud Venetos Legatus 23, et tandem in Cardinalium album relatus. Legere illud est tum in præfatione Versionis Gallicæ scratinii illius quam D. Amelot de la Houssaye creditur concinnasse et notis locupletasse, atque Ratisbonæ (si operis titulo fidem adjungas) typis tradidisse anno 1677 24. tum ex libello elegantissimo, cui titulus La Conjuration des Espagnols contre la Republique de Venise en l’année 1618, quem abbas de S. Real patriâ Sabaudus Parisiis in lucem edidit ante aliqot annos 25. Ille idem Abbas Autor est trium quatuorve aliorum opusculorum Anonymorum, quorum ecce Tibi titulum. Dom Carlos, Nouvelle Historique : De l’usage de l’Histoire : Mémoires de Madame la duchesse Mazarin (degit nunc ea in Anglia, /378/ magnæ famæ, formæ ; ingeniique fœmina) Cesarion, ou Entretiens divers, de quo opere nos in Excerptis Reip. Literariæ mensis Oct. 1684. p. 266. &c.

Pag. 262. Credit Dom. Deckherrus Catharinæ Mediceæ vitæ, actorum, et consiliorum stupendam narrationem 26, scriptum esse Joh. SERRANI, sive SERRARII. Illum sine dubio intelligit quem vulgo vocamus Iean de Serres, quique composuit L’Inventaier [ sic] de l’histoire de France 27, non quidem usque ad suam ætatem sed usque ad exessum Caroli VII. At parùm verisimile est scripsisse illum narrationem supra memoratam de rebus gestis Catharinæ Mediceæ. Sapit hoc scriptum aliud longè ingenium et dicendi genus. Non ægrè crederem Henricum Stephanum esse Autorem illius libri prout ipsi à Maimburgio tribuitur in Histo- /379/ ria Ligæ 28. Solet divendi et compingi ille libellus cum Diaro Henrici III cujus Autor ignoratur 29, et cum divortio Satyrico Henrici IV. et Margaretæ Valesiæ, nec non amoribus ejusdem Regis 30, atque Confessione Catholica DE SANCY 31. Suspicantur quidam priorem illam Satyram de divortio Regio fuisse conscriptam a nobilissimo Historico D’Aubigné, nemo verò dubitat quin fecerit Confessionem Catholicam de Sancy, opus dicteriis aculeatis et salibus urbanissimis quamquam non rarò acrioribus refertissimum, multoque lepidius alterâ Satyrâ ab eodem scripta sub titulo Le Baron de Feneste 32. Cæterum Joannes ille de Serres Minister fuit verbi divini in Delphinatu ; qui ejus opus ad Henricum usque IV. deduxit erat quoque Minister et vocabatur Monliart 33.

/380/ Quæ habentur pag. 265. continent me Hercule errorem non levem, sed qui condonandus sit viro peregrino. Dicit nempe Autor Cl. Ephemerides Eruditorum anni 1666. p. 137 testari librum cui titulus, Memoires de la Regence de la Reine Marie de Medicis, scriptorem habere Cardinalem Richelium. Minimè gentium extat illud in Ephemeridibus eruditorum, sed fuisse illum librum conscriptum pro Cardinali Richelio, sive ad ejus usum. Verus Autor Operis est Franciscus Annibal d’Estrées 34 Par et Polemarchus Franciæ qui annosissimus obiit anno hujus sæculi 70, quippe centenario propemodum æqualis. Is bellicæ artis apprimè sed non minus politicæ prudens, opus hoc contexuit, multaque alia hucusque inedita et publicâ luce dignissima ut intelligere datur /381/ ex literis patris le Moine Jesuïtæ 35 celeberrimi operi præfixis. Sic enim interpretor et jure quidem hanc subscriptionem epistolæ præfixæ le P.L.M.

In iis quæ proxime sequuntur melius id quod res est assequutus fuit Deckherrus, quippe Historiæ amatoriæ Galliarum genuinum opus est Comitis Bussii Rabutini 36, Viri olim præclaris muneribus instructi, quorum jacturâ et aliquot mensium carcere luit pænas omnes quas metuere habebat, asperiores sine dubio futuras sub Rege minus clementi. Est ille dudum inter quadraginta viros Academiæ Gallicæ, nec temerè reperias qui stilo comptiori et venustiori scribat. Fama est illum in conscribenda Historiæ Franciæ laborare 37.

Subsequitur mox observatio de Autore Ministerii Cardinalium /382/ Richelii, et Mazarini, quae me in summam admirationem rapit. Nam quî fieri potest ut quis crediderit utrumque horum librorum conditum esse ab eodem scriptore, quandoquidem prioris Cardinalis Ministerium Gallicè duntaxat scriptum est, prosterioris verò Italicè primum ab Comite Galeazzo Gualdo Priorato 38, (viro multi aliis Historiis in lucem editis inclyto, quique Vicentiæ in patria obiit anno 1678 Cæsareæ Majestatis Historiographus) dein Gallicè versum. Accedunt multæ aliæ rationes quas profert Deckherrus ut conjecturam Burgoldensis valde absonam confutet. Quae postea subnectit, videntur significare Joh. Silhonium sibimet ipsum asseruisse Ministerii Mazarinei Historiam quam videret aliis tribui. Citat librum du Ministre d’Etat verè a Silhonio /383/ concinnatum, sed cùm minimè mihi nunc satis sit otii ad librum hunc evolvendum, et festinanter omnino ista Tibi sint mittenda, (operæ enim omnis moræ sunt impatientes ob instantes Francofurtenses Nundinas 39 quibus opus Deckherrianum adornant) non possum hoc quidquid est frustrationis probè corrigere. Dicam tamen nihil quicquam aliud videri mihi scriptum esse à Silhonio circa Ministerium Cardinalis Mazarini, præter Tractatum haud ita crassum quem vocavit, Eclaircissement de quelques difficultez touchant l’administration du cardinal Mazarin 40, Opus sanè egregium : præterea certum est librum du Ministre d’Etat, longè ante fuisse vulgatum quàm Cardinalis Mazarinus ad clavum sederet. De Ministerio Cardinalis Richelii legere me memini apud Sorellum cap. 2 Biblioth. /384/ Gallicæ p. m. 27 41. Autorem illius esse Dom Charles de S. Paul Fuliensium Monachorum Præsidem, et Espicopali insulâ tandem donatum 42. Ejus alia quædam sunt opera et in his Geographia sacra in quam Lucas Holstenius annotationes quasdam edidit Romæ ante 20 annos plus minus 43.

Quæ leguntur pag. 267. ea sunt ut accidisse aliquid humanitùs Erud[itissimo] Deckherro probent apertissimè. Ait nempe ipsum Armandum Richelium in Pseudonymorum familiam adsciscendum visum esse cum adversus Petri de Marca de libertatibus Ecclesiæ Gallicana 44 operam OPTATUS GALLUS insurrexisset. Primo fallitur dum dicit opus de libertatibus Ecclesiæ Gallicanæ in quod Optatus Gallus insurrexit, fuisse scriptum à Petro de Marca, cura enim prodierat Petri /385/ Puteani 45, et quod Petrus de Marca composuit hoc super argumento subsequutum est non vero præcessit Tractatum Optati Galli 46. Sed hic alter, venia sit gravior est verbo, error circa sensum verborum quæ ex Fageto vitæ P. de Marca scriptore laudat paulo post Cl[arissimus] Deckherrus. En verba. Eodem ipso anno (1640) prodiit famosus quidam libellus sub Optati Galli nomine, duo volumina de libertate Ecclesiæ Gallicanæ recens edita graviter insimulans, quod ex eorum lectione Schismatis periculum pertimescendum esset cujus authorem fore RICHELIUM ambitione Gallici Patriarchatus atrociter (Marca) præsagiebat. Duplex hic quoque lapsus, nam neque Petrus de Marca ille est qui præsagiebat ; Optatus Gallus id faciebat, neque qui præsagiebat aut quispiam alius suspicatus est Richelium esse Authorem libri /386/ qui sub fictitio Optati Galli nomine prodierat. Tantum abest ut Cardinalis esset Autor illius libri vel remotus vel proximus, ut è contra in eo acriter sugilletur, eumque refutandum majorem in modum Petro de Marca tradiderit. Dicit Clarissimus Baluzius in ejusdem Præsulis vita, Autorem qui sub nomine Optati Galli latere voluit satis alioqui esse cognitum si larvam illi detrahere liberet.

Plura potuissent dici his quæ de Castellione extant pag. 313. Autor ille fuit libri, de non puniendis Hæreticis, qui sub nomine Martini Bellii vulgatus est post Servetum ultimo supplicio Genevæ punitum 47, cui libro ut scis Theodorus Beza respondit 48. Posuerunt Galli nuper illum Tractatum Martini Bellii in suo Indice librorum prohibitorum Parisiis autoritate senatus et /387/ Archiepiscopi typis mandato.

Rectè omninò sententiam mutavit Deckherrus pag. 321. de Antonio le Grand 49 : is enim revera Autor est librorum qui non pauci numero sub ejus nomine prodierunt ; Diu est cùm inter Anglos vivat, Pontificiæ sectæ addictus, nec semel iter Gallicum instituit præfectus studiis et moribus nobilium quorumdam Ephœborum ex ea gente. Duaci natus est in Flandria, et si benè memini, opus Gallicum anonymum conscripsit ante annos 20 plus minus, cui titulum fecit, L’Homme sans passions selon les sentimens de Seneque, in Gallia primum, deinde in Batavia typis excusum. Ejusdem est alius tractatus Parisiiis publici juris factus cum hoc titulo, si benè memini, L’Epicure chrêtien et spirituel.

Pag. 333 dicit Autor operibus posthumis Benedicti de Spi- /388/ noza anno 1678. typis exscripta præfixam esse tersissimam incogniti Autoris præfationem. Dictum est mihi nuper præfationem illam fuisse primo Belgicè conscriptam ab viro quodam è Menonitarum Secta cui nomen Jarich Jelles 50 qui postquam Mercaturam exercuisset Amstelodami, in privato otio et exquæsitis reditibus vixit, vir cæteroquin literis haud ita instructus  ; Eam vero præfationem creditur postea latinè vertisse prout extat in libro Spinozæ Ludovicus Meyer Medicus Amstel., ante paucos annos vivis exemptus, Autor ut fama est Dissertationis paradoxæ cui titulus Philosophia sacra Scipturæ interpres 51, quæ non immerito displicuit Theologis, utpote sapiens Hæresim. Contra eam stilum strinxerunt varii Theologi in hac Belgica Fœderata.

Jam ego in Excerptis Reip. /389/ Literariæ mensi De naturalismo, truculentissimum librum de justa Reipublica Christiana in Reges impios et Hæreticos autoritates Iunii 1684. p. 341 retuli ex Diecmanni Tractatu prodiisse anonymum Parisiis anno 1590, et biennio post Antwerpiæ Pseudonymum sub Guill[elmi] Rossæi nomine 52 (citat Diecmannus V. Placcium Pseudon. P. 249. 250) verumque ejus Autorem esse Iesuitam quemdam. At hîc pag. 337. dicitur Scavenius testatus pestilentem hunc fœtum deberi acceptum ferri Guillielmo GIFFORDO 53.

Circa Autorem recentium librorum de polygamia, de quibus Cl. Deckherrus pag. 341. legantur nostra Excerpta Reip. Lit. anni superioris p. 359 et 1351 54.

Hæc sunt quæ carptim observare potui dum festinanter legerem folia libri Deckher- /390/ riani adhuc à prælo madentia, quæ submittenda mihi curasti docte et Benevole Almeloveeni. Fac me quæso ut purges apud Autorem de libertate qua usus sum in recensendis quibusdam ipsius erroribus.

Nunc ad Clar. Vindingii 55 Epistolam venio, et paucis absolvo meas in eam emendationes.

Dicit ille 1° : libri qui titulus, La Recherche de la verité, Auctorem esse MAILBRANUM Pere de l’Oratoire. Dicendum fuerat MALLEBRANCHIUM 56. 2°. Dum ille Autor ejusque censor digladiarentur, Monachum Benedictinum è Lotharingia, don Robert de Gales si rectè memini (nomen enim tacetur) litem componere aggressum esse per la Critique de la recherche de la verité. Dicendum erat Dom Robert des Gabets, cujus opus vocatur la Critique de la Critique de la Recherche de la verité 57. 3°. In Bel- /391/ gio qui prodiit Tractatus contra Historiam Criticam V. T. per RICAREDUM SIMONEM Ampl. Fr. SPANHEMIUM authorem habere. Dicendum erat, Richardum Simonem, et Ezechielem Spanhemium 58 : Oratorem Electoris Brandenburgici. Cæterum Robertus ille des Gabets Monachus Benedictinus, Lotharingus, ex Congregatione S. Venne bonus fuit Philosophus, Cartesianæ sectæ addictissimus. Missi sunt huc non pauci ejus Tractatus Philosophici 59 qui fortean propediem in lucem prodibunt. In his est brevis responsio Espitolæ cuidam quæ sine nomine Autoris prodiit Parisiis ante annos 15. circiter, sub hoc titulo. Lettre d’un philosophe à un cartesien de ses amis 60. Credit ipse Autor responsionis 61 Iesuitam Rapinum scripsisse illam Epistolam, sed fallitur. Scripsit eam, vel omnia /392/ conjiciendi argumenta me fallunt, ipsaque adeò opinio summorum hac in re judicum, Iesuita Pardies ex Prov. Benearnia oriendus, et Lutetiam accersitus docendæ Matheseos ergo, qua in Sparta egregiè inclaruit.

TANDEM supplementa quædam, ne prorsus a0su/mboloi accedamus, suppeditemus, nullo servato vel temporum, vel materiarum ordine, sed prout unumquodque nomen memoriæ occurrerit. Non meliorem curam nobis liberam faciunt hinc aliæ occupationes quæ caput et circa saliunt latus 62, illinc Typographi ardor Nundinas Francofurtenses anhelantis, indocilisque aliquam moram interponere inter opus Cl[arissimi] Deckherri prælo exemptum mecumque statim communicatum, et istam appendicem prælo submittendam.

Occurrit mihi omnium pri- /393/ mus larvatus ille Joannes Baptista Gallus J.C. qui notationes edidit in Jacobi Augusti Thuani Historiam 63, quas Ingolstadii excusas anno 1616. et recens ex Nundinis Francofurtensibus allatas Prætor Parisinus damnandas et supprimendas curavit. Autor earum erat Jesuita quidam Parisiensis nomine Ioannes Baptista de MACHAUD, seu MACALDUS satente Philippo Alegambe pag. 224.

Iesuitarum Catechismus qui prodiit in lucem anno 1602. quique deinde anno 1677. recusas est Ultrajecti (quamquam in fronte videas, A Ville Franche chez Guillaume Grenier) Autorem habet Stephanum Pasquier 64 egregium virum et in Gallia præclaris muneribus secunda fama perfunctum. Non diffitetur filius cum respondet acerbo scripto Iesuitæ Fransisci Garas- /394/ si in parentem, cui titulus La Recherche des recherches 65, in quo inter alia crimini datur Stephano Pasquier quod dixit de miraculis Xaverianis in suo Catechismo Iesuitarum. Videsis pag. 795. libri Iesuitæ et pag. 316. Apologiæ pro Stephano illo.

Tractatus celeberrimus De la politique de France qui anno 1669. prodiit in lucem cum hac appellatione Autoris P.H. marquis de C. continente primas literas nominis illius, scriptus est à marchione du Chatelet 66 nobili Aremorico ex antiqua Hajorum familia, filio ut mihi verisimile videtur Pauli illius Hay Domini du Chatelet de quo Pelissonius non pauca refert scitu digna in eleganti Historia Academiæ Gallicæ 67. In 2. et 3. Caput supradicti tractatus ubi de Religione agitur vulgavit aliquas observationes Petrus Molinæus Petri /395/ filius Canonicus Cantuariensis, sed mutato vero nomino in fictum de l’Ormegrigni 68. Tertio verò Capiti in quo de Reformatis agit Autor respondit Minister et Professor Arausionensis Dominus de Chambrun, assumpta in fronte operis nomenclatura Græca, nimirum de M. de Melanchthon 69. Idem ille Canonicus Cantuariensis Autor est Clamoris Regii sanguinis ad cælum adversus parricidas Anglicanos 70, qui liber vehementer stomachum movit Jo. Miltono in Alex Morum quem vel credidit, vel finxit edidisse eum clamorem.

La Connoissance des bons livres, opus typis mandatum Parisiis, et in Hollandia quoque anno 1672. Autorem habet Dom. Sorel, multorum aliorum librorum parentem, quos ipsemet recensuit ad calcem Bibl[i]othecæ suæ Gallicæ 71.

/396/ Prodiit Parisiis liber Gallicus venustè admodum scriptus anno 1671. sub hoc titulo Entretiens d’Ariste et d’Eugene, cujus Autor vocatur Bouhours 72, Iesuita Parisinus. In eum censuram strinxit quæ summopere placuit anonymus quispiam Cleanthis nomen mentitus, qui vocatur Barbier d’Aucour 73, Advocatus Parisinus, et nunc Academicis Gallicis cooptatus, postquam præfuisset studiis unius ex filiis Clarissimi Colberti, sed pro Iesuita Apologiam concinnare aggressus est Abbas non incelebris, edito in lucem libello De la delicatesse, qui sanè minori in numero habitus est, quàm opus quod non multo ante conscripserat, cum hoc titulo, le Comte de Gabalis, ou Entretiens sur les sciences secretes. Erat hic Author l’abbé de Villars 74.

Les Confomitez des ceremonies /397/ modernes avec les anciennes 75, qui liber si titulo stes impressus fuit Lugduni Batavor. apud Io. Sambix anno 1667, sed si rem ipsam sequaris Genevæ, opus est Petri Mussardi Genevensis, viri admodum illustris, qui postquam Lugduni in Gallia verbi divini Ministrum egisset summa cum laude, ex eaque statione migrare coactus fuisset, cum Rex Galliæ Ministros extraneos suo munere abire jussisset in patriam se contulit, unde vocatus Londinum inter Gallos verbi divini præco, quoad vixit, extitit. Ejus est aliud opusculum haud illepidum nec indoctum, cui titulus Jugement de Messieurs de la propagation de la Foy sur le Traitté du purgatoire de M. A. Bobye 76. scripsit præterea Historiam Deorum Fatidicorum in 4° quæ primum Genevæ excusa, Francofurti ad Mænum recusa est anno 1680 77.

/398/ Scripserunt multi in expositionem Doctrinæ Catholicæ quam composuit Episcopus Condomiensis nunc Meldensis 78, sed omnes suum nomen professi, si unum excipias, quem ideò Episcopus in præfatione posteriorum editionum anonymum solet vocare.Vocatus is D. de la Bastide 79 patria Ruthenus in Occitania, diu multumque in partem curarum Ecclesiasticarum vocatus quippe unus ex senioribus quos vocabant, Carentonensibus. At nunc ille derelicta nostra religione vexatus novissimis procellis pontificiæ Ecclesiæ Mysta est 80. Duos libros edidit in Episcopum Meldensem ; priorem adversus I. editionem Expositionis ; posteriorem verò adversus præfationem novæ editionis. Nec non etiam in arenam descendit cum Clero Gallicano anno 1682 scriptâ de illius cœtus Actis religionem spectantibus, responsione Apologetica primum Parisiis, /399/ deinde Amstelodami typis mandata 81. In eumdem cœtum scripsit celeberrimus Ioh. Claude, ab ipsius enim calamo prodierunt les Considerations sur les lettres circulaires de l’assemblée du clergé de France, Hagæ anno 1682. typis mandatæ 82.

Percrebuit majorem in modum Tractatus Gallicus de Episcopo Aulico, carpens in primis Episcopum Ambianensem, et Archiepiscopum Rothomagensem. Fuit iste antea Episcopus Sagiensis in Neustria, et ab eo multa mala passus est Presbyter quidam nomine le Noir Theologalis, ut vocant, ejusdem sedis Episcopalis, qui cum acriori esset indole non modo diem dixit Præsuli, hæresiumque criminumque postulavit, sed Scripto juxta erudito et salso Episcoporum superbiam, et aulicos mores perstrinxit. Hic ille est liber quem vocant L’Evêque de cour qui in ipsa Gallica furtim impressus in 4° minori dein- /400/ de forma recusus est in Hollandia 83. Apposita est epistola ejusdem le Noir ad ducem Guisiam fæminam negotiis Religionis immersam 84. Ille tandem pœnas dedit gravissimas inimicis suis ad triremes damnatus, sed mutata est pœna carcere perpetuo.

Miror nostrum D. Deckherrum qui tot libros politicos anonymos recensuit, et conjecturis suis submisit, tacuisse de solidissimo illo Baronis Lisola Opere quod juribus Galliæ Reginæ in Barbantiam oppositum est sub titulo, Le Bouclier d’Etat et de Justice 85. Fama est ex interceptis literis Domini de Lionne cognitum esse fateri eum ingenuè hoc scriptum esse omni exceptione majus. Nunquam audivi quidquam reposuisse Gallos tali clypeo.

Tractatus de Origino Fontium qui prodiit Parisiis anno 1674. Opus est Dom. Perreault 86, non illius qui Præfectus est ædificiis Regiis, et ver- /401/ sionem Vitruvii commentariis locupletatam concinnavit, estque unus ex 40. Academicis Gallicis 87 ; nec illius qui Medicinæ Doctor Parisiensis, et Academiæ Regiæ scientiarum socius tentamina Physica 88 edidit Gallicè anno 1680. 3 vol.in 12, sed tertii horum fratris.

Dissertatio de Trisagii origine Authore P. A. V. D. M. quæ prodiit in lucem Rothomagi anno 1674. non ab Ministro Rothomagensi ut perperam Maimburgius censet in sua Pontificatus Gregorii magni Historia 89, concinnata est, sed à Domino Allix nuper Pastore Carentonensi 90, nunc verò Londini commorante. Ex eodem fonte emanarunt Homiliæ Gallicæ 91 de quibus nos in Excerptis mensis Aprilis 1685. P. 434, nec non Anastasii Sinaitæ anagogicarum contemplationum in Hexaemeron liber 12 hactenus desideratus, cui præmissa est expostulatio de S. Johannis Chrysostomi epistola /402/ suppressa 92, qui liber Londini lucem aspexit in 4°. anno 1682.

Nullus liber melius indicat quàm pauci sint homines qui genium habeant ad jocos et sales rité interpretandos factum, eo qui ante decennium vulgatus est sub hoc titulo Iani Alexandri Ferrarii Cænobitæ Augustiniani EUCLIDES CATHOLICUS 93. Ridetur in eo salsè et urbanè præsidentia Pontificiorum qui non secus ac si fidem suam firmis stabilirent fundamentis gloriantur, et alios præ se contemnunt ; tamen ille liber multis Reformatis tantum non visus est impius haud quaquam discernere cautis quid distent æra lupinis 94. Sed quid facias cum eo genere hominum qui cucurbitas lippiunt, qui fatuè sapiunt ad cibos exquisitissimos ? an propterea ironiæ valedicetur ? Non censebunt, opinor, periti rerum æstimatores. Videsis supra laudatum Diecmannum pag. m. 19 qui melius judicat de Eu- /403/ clide Catholico, cujus non ignorat esse Authorem, celeberrimum Fabricium Heidelbergæ Theologiæ Professorem.

Richardus Simon, de quo supra, Autor esse creditur libri qui sub nomine de Simonville impressus est Parisiis anno 1681. et continet versionem Tractatus Leonis Mutinensis de Ceremoniis Judæorum cum notis 95, tum etiam ipsi tribuitur versio Itineris ad Montem Libanum 96 Iesuïtæ Dandini, notis exquisitis comitata, nec non l’ Histoire critique de la creance des nations du Levant 97 et l’ Histoire de l’origine et du progrez des revenus ecclesiastiques 98. Videantur Experta Reip. Litterariæ mensis Maji 1685. pag. 531. et mensis Maji 1684 art : 2. et 3.

Egregium poemation vidimus ante paucos annos, cui titulus L’Art de precher 99. Crediderunt quidam Autorem ejus esse eumdem illum Poetam nominatissimum qui Saty- /404/ ris suis adeo inclaruit ut regiæ Historiæ conscribendæ Provinciâ fuerit donatus 100. Alii vero dixerunt artem illam concionandi fœtum esse Monachi S. Genovevæ, quod fortasse non ignorarent esse quemdam in ea Congregatione Monachum qui quam plurima composuit carmina inedita quibus acerbè carpit pravos mores Clericorum 101. Falluntur utrique. Author operis vocatur le P. de Villiers ex Iesuïtarum Sodalitio. Admonet me titulus istius Poeseos, alterius tituli similis, nempe De l’art de parler. Liber ille ter jam fuit impressus, et factus est à patre Bernardo Lami presbytero oratorii 102 ut vocant. Idem autor est alterius libri Anonymi, Entretiens sur les sciences, de quo videas mentionem in excerptis mensis Decemb. 1684 p. 468 103. Vertatur nunc ille Gratianopoli in Delphinatu, et multis operibus nomen decusque aliquod /405/ sibi peperit quæ anonyma prodire non passus est, de quibus proinde hic sileri oporteat 104.

Plurimi fiunt à multis lectoribus tria hæc opuscula, Somnia sapientis, Genius sæculi, Gyges Gallus auctore Petro Firmiano 105. Verus autor erat monachus quidam capucinus nomine Zacharias Lexoviensis. Tribuitur eidem opusculum satis atroce in jansenistas, cui titulus, Relation du pays de Jansenie, par Louis Fontaines sieur de S[aint] Marcel, Parisiis typis mandatum anno 1660 106 Vide Sorellum Biblioth[eca] Gall[ica] pag. m. 172 107.

Inter eos qui Expositioni Episcopi Meldensis responderunt 108 nomen suum professus est Advocatus quidam Monspeliensis, nomine Brueys 109, qui nunc ejusdem Episcopi castra sequutus, et in clientelam admissus, non rarò in nostra dogmata calamum exerit 110. Auspicatus est ab examine rationum quæ locum /406/ dederunt Secessioni majorum nostrorum ab Ecclesia Romana. Hunc librum tres ex nostris refutarunt. Primo celeberrimus Petrus Jurieu theologiæ hac in urbe professor, collega mihi æternum colendus et de me semper optimè meritus, qui libellum eximium vulgavit cui titulus, Suite du Preservatif 111. Ratio tituli haud ignota est iis qui sciunt jam opposuisse illum Authorem Expositioni Condomiensis Præsulis, Alexipharmacum optimum, sive Preservatif contre le changement de religion 112. Secundus qui in Brueysium insurrexit, edito in lucem tractatu, Le Proselyte abusé, ou fausses veües de Mr Brueys, est D[ominus] de Larroque filius 113 illius inclyti fama Ministri Rothomagensis cujus elogium videre est in Excerptis nostris mens[is] mart[ii] 1684 ubi quoque videntur nonnulla de scriptis ejus anonymis 114. Tertius adversarius Brueysii, fecit observationes generales in e- /407/ jus librum (vide excerpta nostri ejusd[em] mensis p.100) et vocatur D[ominus] Lenfant 115, verbi divini Minister Heidelbergæ, vix in ætate parum provecta jam fructus edens qui ætatem ferent. Pater ejus olim Castellione ad Lupam Minister, nunc in Hessia eodem munere fungens scripsit in Methodum pacificam Jesuitæ Maimburgii 116. Ut hoc obiter dicam, liber qui Roterodami vulgatus est in eamdem Methodum pacificam, ante triennium, opus est Theodori Maimburgii Cognati Jesuitæ illius 117, qui Theodorus dudum valedixerat Ecclesiæ Pontificiæ, et in nostram se receperat. Agit nunc ille Londini. Ejus est aliud opus quod jam Groninguæ typis mandatum fuerat cura celeberrimi Samuelis Maresii anno 1664 cum hoc titulo Reponse sommaire au livre de Monsieur le cardinal de Richelieu par le sieur R. de La Ruelle 118.

Prodiit Hagæ anno 1683 liber /408/ qui admodum placuit lectoribus ; en titulum ejus, Apologie pour les reformez où on voit la juste idée des guerres civiles de France et les vrais fondemens de l’Edit de Nantes 119. Autor illius operis vocatur D[ominus] Fetizon, hunc Verbi Divini Minister in finibus Campaniæ apud nobilissimum et strenuissimum Virum Dominum de Briquemau 120, nomen Reformatis jure merito carissimum, nunc eamdem Provinciam strenuè obit Lipstadii, cujus urbis præfectura data est ab sereniss[imo] Electore Brandenburgico, eidem Dom[ino] de Briquemau.

Non hîc repetam quæ in Excerptis mensis januarii proximè præteriti habentur de autore anonymo libri adversus Methodos Cleri Gallicani adornati, sub hoc titulo, Examen des methodes 121. Jam satis notum est prodiisse opus è calamo D[omini] Basnage Ministri Rothomagensis facundissimi, et patroni causarum /409/ celeberrimi adhuc superstitis, filii. Si quis diligenter evolvat Excerpta Reip[ublicæ] Literariæ videbit detectos aliquot alios autores anonymos.

Tractatus gallicus De voluntate, qui anno superiore prodiit in lucem Parisiis, quemque nonnulli falso tribuerant Domino Nicolle, autori anonymo, de La Perpetuité de la foi ; des Prejugez legitimes contre les calvinistes ; des Essais de morale, des Pretendus reformez / convaincus de schisme, factus est à Theologo Parisi[en]si qui vocatur D[ominus] Ameline 122 ad quem extant Epistolæ Io[hannis] Launoii inter Opera celeberrimi illius viri 123.

Les Observations sur la nouvelle defense de la version francoise du Nouveau Testament imprimée à Mons, de quibus Excerpta nostra mens[is] maii 1685 p[agina] 479 factæ sunt à Jesuita quodam qui vocatur Le Telli[er] 124.

Habes hic Clarissime Vir, quæ mihi venerunt in memoriam festinanter scribenti de argum[en]to /410/ Deckherriano. Plura potuissem fortasse, et minus vulgaria congerere, si scrinia evolvere, et libros quosdam examinare, atque amicos sciscitari per temporis angustias licuisset, tum etiam si non veritus fuissem molestiam creare iis authoribus quorum nomen dias in luminis oras revocassem 125. Erunt sine dubio qui dicent tanti non fuisse appendicem istiusmodi assuere operis Deckherri, quippe agere me tantum de scriptis cuilibet obviis, et recentissimis. Sed ô utinam cum olim scripta adespota recens è manu Typographi evolaverant, aliquis notum fecisset nomen Autorum. Nunc facilius esset suum unicuique fætum vindicare. Promisit Vir eruditus, Dominus Baillet in iis quæ publici juris fecit Doctorum judiciis, tractatum uberiorem De scriptis anonymis, et pseudonymis 126, quem sperare fas est nobis ad satietatem præbiturum quæ hac in re desiderantur. Vale /411/ Vir Clarissime et me ama, Tibi omni obsequio devinctum.

Dabam Roterodami ipsis Nonis Martiis MDCLXXXVI.  

[Traduction]

 

[Rotterdam, le 7 mars 1686]

 

LETTRE DE PIERRE BAYLE A L’HOMME TRES SAVANT

THEODORE JANSSON VAN ALMELOVEEN,

AU SUJET DU DE SCRIPTIS ADESPOTIS [1]

 

A l’homme très célèbre Théodore Jansson Almeloveen, docteur en médecine, Pierre Bayle, professeur de philosophie à Rotterdam, adresse son meilleur salut.

Elle n’est pas absolument sans grâce ni mesquine la raison qui, il y a déjà quelques années, a poussé Johann Deckherr, un homme attelé à de nombreuses lectures, à vouloir que les fruits de son travail et de son application soient réunis, et à faire paraître ses De Scriptis Adespotis, Pseudepigraphis, Et Supposititiis, Conjecturæ [2]. Les recherches de ce genre plaisent à beaucoup de personnes érudites, et comptent au nombre des délices des Lettres que, la plupart du temps, tout le monde prend plaisir à cultiver. Il y a certaines personnes qui haussent le sourcil et font les dégoûtées, estimant que ces travaux sont inutiles, comme si les vérités d’un genre d’écrire qui ne sollicite pas le concours des Muses devaient s’établir au hasard. Comme vous vous étiez bien rendu compte que non seulement dans le volume de La République des Lettres publié récemment au mois de septembre, à la page 1013 [3], mais encore de vive voix et dans des lettres, j’ai remarqué dans l’opuscule de l’excellent Deckherr certaines choses qui avaient été étudiées autrement qu’il ne l’aurait fallu, vous avez agi envers moi comme je vous l’indiquais, lorsque je vous prévenais que l’auteur ne supporterait pas ces remarques sans réagir, vous saviez en effet ce que lui-même vous avait écrit à ce sujet. C’est pourquoi, vous avez plusieurs fois fait appel à ma bonne volonté pour me demander si je pouvais ajouter des remarques de mon propre cru sur le travail qui est sous presse, pour vous les communiquer. Moi qui, au vrai, me sens prêt à faire beaucoup plus et encore davantage pour votre cause, si les forces ne me font pas défaut, j’ai accueilli de bon cœur votre proposition, en étant toutefois bien conscient que ce genre de travail ne me rapporte pas grand chose. Mais quelques lecteurs diraient peut-être que je me suis contenté de réserver mes commentaires à La République des Lettres (la tâche prenant tout le temps et le loisir d’un homme plus consciencieux que moi, et plus endurant à la tâche), d’autant plus que je vous avais déjà écrit beaucoup de choses à ce sujet. Quoi qu’il en soit, vous-même ainsi que l’éditeur de l’œuvre [4] et l’auteur, le très célèbre Deckherr, prenez en bonne part, de quelque nature qu’elles soient, mes observations et autres additions.

Les commentaires qui, à la page 88, portent sur Hotman et sur les Revendications de Junius Brutus contre les tyrans [5] me remettent en mémoire que j’ai signalé dans le volume du mois de septembre 1684, à la page 151 [6], qu’ Hottmann passait pour être l’auteur de ces revendications. Peu de temps après, le très savant Monsieur Niset, procureur à Maastricht [7], m’a demandé dans une lettre si le très célèbre Huber était bien l’auteur de ce remarquable commentaire sur le droit civil, dont je donnais alors un résumé. En effet selon l’opinion de Grotius, sous le nom fictif de Junius Brutus se cache Duplessis-Mornay, d’après Bœcler, il s’agit d’ Hubert Languet, mais Jacques, roi de Grande-Bretagne a estimé que l’ouvrage était d’un certain prélat qui avait voulu faire naître chez les Réformés la haine d’une doctrine détestée par les princes. Je dois dire ici que je n’ai pas admis ces choses sur la foi de Huberus, mais sur celle d’un livre français publié à Paris en 1589, dont le titre est Traitté de la puissance des rois contre le roi de Navarre [8]. En fait ce traité serait le même que celui dont parle le très célèbre Deckherr, à la page 338, comme d’un ouvrage brûlé à Lyon et prétendument écrit par Charles Du Moulin J. C., mais que d’autres attribuent à Hugues Sureau Du Rosier [9], cela n’est pas très clair pour moi.

A la page 93, il y a deux fautes ; le premier à le remarquer est le très illustre Paulus Vindingius, dans une lettre écrite à Deckherr et jointe à la deuxième édition [10]. Il dit en effet ceci : « je me souviens d’un certain évêque de Lincoln, Dom Baclus » ; I.8, s’il vous plaît, il s’agit de Thomas Barlow [11]. » Il ajoute certains ouvrages de ce vieillard très illustre et très vénérable, mais comme il ne parle pas du remarquable écrit sur l’excommunication des rois qu’un auteur anonyme a traduit de l’anglais en français, et qui est paru en 1681, sous le pseudonyme de l’imprimeur parisien Claude Barbin, je ne me fatiguerai pas maintenant à garder cette chose en mémoire. Sa deuxième erreur consiste à avoir dit que M. Chauffetan, prédicateur ordinaire, avait commenté l’ Apologie du roi Jacques. Il ne se nommait pas ainsi, mais Coeffeteau [12], en deux mots un homme célèbre par son éloquence en France, qui s’éleva finalement jusqu’à devenir évêque de Marseille. Il a traduit Florus en français [13] et s’est appliqué à composer, dans la même langue, une Histoire des empereurs romains jusqu’à Constantin [14].

A la page 119, l’auteur parle ainsi : « jusqu’ici la rumeur publique fait de Bernardino Ochino l’auteur de l’abominable livre des Trois imposteurs [15], qui se vend un peu partout en France, à ce qu’on dit ». Dans la seconde édition, il manque les mots « à ce qu’on dit », par lesquels un homme sage prend ses distances avec une première assertion qui lui semble mal fondée et peu sûre. Il est absolument évident que la rumeur selon laquelle on peut acheter ce livre en France est très fausse, tant les personnes mêmes qui mettent toute leur habileté à dénicher ce genre d’objet éprouvent des difficultés à trouver ne serait-ce qu’un autre exemplaire pour l’acheter. Mais pour nous éviter de croire qu’Ochino a écrit un traité de si mauvaise réputation, il fait ce que dit Grotius dans son Appendice sur l’Antéchrist [16], à la page 84 : « Le livre Des Trois imposteurs fait défaut pour que je l’attribue au pape ou aux adversaires du pape. Déjà autrefois, les ennemis de l’empereur Frédéric Barberousse répandaient la rumeur que ce livre avait été écrit sur son ordre. Mais depuis ce temps-là personne ne l’a vu, c’est pourquoi j’estime que c’est un mythe. » Ces derniers mots prouvent qu’il est totalement faux qu’on puisse trouver facilement un tel livre en France. Si son existence était avérée, elle n’aurait pas échappé aux recherches de Grotius, comme l’a observé Paul Colomiès de La Rochelle dans ses Mélanges historiques parus en langue vulgaire à Orange en 1675 [17]. Cet homme, comme vous l’avez fort bien noté dans votre dernière lettre, très grand connaisseur de ces choses et qui, à la page 27 de sa Gaule orientale, a promis il y a quelque temps une dissertation dont le titre serait Decouverte d’autheurs cachez [18], a remarqué, dis-je, qu’à la page 28 de ses Mélanges, Grotius s’était trompé lorsqu’il disait que les ennemis de l’empereur [ Frédéric] Barberousse lui avaient attribué le livre Des trois imposteurs. Ce n’est en effet pas lui, mais Frédéric II qu’on disait être l’auteur d’un tel livre, comme il apparaît dans les lettres de Pierre des Vignes, son secrétaire et chancelier, ainsi que l’écrit lui-même Grotius dans une note de la troisième partie de la Philosophia realis de Thomas Campanella [19]. Colomiès aurait dû dire que, selon le témoignage de Grotius, Frédéric II avait ordonné que ce livre fût écrit, et non pas qu’il en était l’auteur. Ces deux choses sont en effet assez différentes, au point d’entretenir le doute dans l’esprit du lecteur pour savoir laquelle des deux versions est la bonne. Quoi qu’il en soit, il apparaît au moins un fait certain : Ochino n’est pas l’auteur de ce livre abominable, car bien avant la naissance d’Ochino on en parlait déjà çà et là.

Je ne peux pas me prononcer pour savoir si ce que rapporte à la page 135 ce très savant auteur [Deckherr] est avéré, à savoir que la Bibliotheca gallo-suecica a été éditée par les jésuites de Mayence ou par un autre confrère de leur collège. Je sais seulement que Monsieur Graverol de Nîmes en France, jurisconsulte très érudit, a dit dans le recueil de ses Observations sur les arrests notables du parlement de Toulouse [20], que l’auteur de la Bibliotheca Gallo-Suecica était Isaac Wolmar [21], et que l’imprimeur de ce livre avait été condamné au fouet par le Parlement de Paris.

A la page 181, le très renommé auteur [Deckherr] traite du très célèbre écrit sur l’ Origine de la liberté de la République de Venise en l’an 12 de ce siècle, ouvrage de droit public rédigé en italien, avec ce titre : Squittinio della liberta Veneta [22]. Il rapporte quant à lui que l’ouvrage a été écrit par Marco Velsero, mais je m’étonne que cet homme ait ignoré qu’il est déjà établi presque sans aucun doute que l’auteur de l’ouvrage est Alphonso de la Cueva, marquis de Bedmar, ambassadeur du roi d’Espagne à Venise [23], dont il est fait mention dans la liste des cardinaux. Dans la préface de l’édition française de ce Scratinio, on lit que Monsieur Amelot de la Houssaye passe pour avoir agencé l’ouvrage, il aurait ajouté des notes (si on ajoute foi au titre du livre), et l’aurait confié aux imprimeurs de Ratisbonne en 1677 [24]. On lit également cela dans le petit livre très élégant, qui a pour titre La Conjuration des Espagnols contre la Republique de Venise en l’année 1618, que l’abbé de Saint-Réal, savoyard, fit paraître à Paris il y a quelques années [25]. Ce même abbé est l’auteur de trois ou quatre autres opuscules anonymes dont voici les titres : Dom Carlos, nouvelle historique ; De l’usage de l’histoire ; Mémoires de Madame la duchesse Mazarin (cette femme d’esprit, douée d’une grande beauté et d’une grande réputation, vit maintenant en Angleterre), Cesarion, ou entretiens divers, de cet ouvrage, nous avons traité dans le volume de la République des Lettres du mois d’octobre 1684, p. 266 etc.

A la page 262, Monsieur Deckherr croit que le Discours merveilleux de la vie, actions et déportements de Catherine de Médicis [26] a été écrit par Jean Serranus ou Serrarus. Il entend sans doute la personne qu’en français nous nommons Jean de Serres, et qui a composé l’ Inventaire de l’histoire de France [27], non pas jusqu’à son époque, mais jusqu’à la mort de Charles VII. Mais il est peu vraisemblable qu’il ait écrit ce récit célébrant les hauts faits de Catherine de Médicis. Il se rend bien compte que ce récit relève d’une tout autre invention et d’un autre genre d’écrire. Je croirais volontiers qu’ Henri Estienne est l’auteur de ce livre dans la mesure où Maimbourg le lui attribue dans son Histoire de la Ligue [28]. Habituellement ce petit livre se vend et est regroupé dans le même volume que le Journal d’Henri III, dont on ne connaît pas l’auteur [29], et le Divorce satyrique d’Henri IV et de Marguerite de Valois et certainement les Amours de cette même reine [30], ainsi que la Confession catholique de Sancy [31]. Certains soupçonnent que la première de ces satires sur le divorce du roi a été écrite par d’Aubigné, l’historien très connu. En vérité, personne ne doute qu’il est l’auteur de la Confession catholique de Sancy, ouvrage plein de sarcasmes piquants et de plaisanteries très spirituelles, quoique moins rempli de piques et plus charmant qu’une autre satire du même auteur intitulée Le Baron de Feneste [32]. Pour le reste, ce Jean de Serres fut ministre du Verbe Divin dans le Dauphiné ; l’auteur qui a poursuivi son œuvre jusqu’à Henri IV était aussi ministre et se nommait Monliart [33].

Le sujet traité à la page 265 contient, par Hercule, une erreur qui n’est pas légère, mais qu’on pardonnera à un étranger. Le célèbre auteur affirme, c’est un fait, que le Journal des savants de l’année 1666 atteste à la page 137 qu’un livre, dont le titre est Mémoires de la régence de la reine Marie de Medicis, a été écrit par le cardinal de Richelieu. Cela n’est pas très clair dans le Journal des savants, mais ce livre fut écrit pour le cardinal de Richelieu, ou bien à son usage. Son auteur véritable est François Annibal d’Estrée [34], pair et maréchal de France, qui mourut chargé d’ans en l’année 70 de ce siècle, à un âge presque centenaire. Cet homme, versé dans l’art de la guerre non moins que dans la science politique, a composé ce livre, et beaucoup d’autres ouvrages tout à fait dignes d’être publiés et restés jusqu’à présent inédits, comme on peut le comprendre d’après une lettre tirée de l’œuvre très célèbre du Père Le Moine, jésuite [35]. C’est ainsi, en effet, et à bon droit, que j’interprète la signature de cette lettre : le P. L. M.

Dans les pages qui suivent immédiatement, les informations de Deckherr sont meilleures que d’habitude, car en effet Les Histoires amoureuses des Gaules sont bien l’ouvrage du comte Bussy-Rabutin [36], un homme autrefois pourvu de fonctions prestigieuses. Par la perte de ces fonctions et quelques mois de prison, ces Histoires lui valurent toutes les châtiments qu’il avait craints, et qui eussent été plus sévères sous un roi moins clément. Il y a déjà quelque temps qu’il figure au nombre des quarante membres de l’Académie française, et l’on peut aisément imaginer dans quel style orné et charmant il écrit. La rumeur dit qu’il travaille à la composition d’une Histoire de France [37].

Vient ensuite une remarque sur l’auteur des Ministères des cardinaux Richelieu et Mazarin, qui a suscité en moi un sentiment d’admiration extrême ! En effet, comment peut-on être porté à croire que l’un et l’autre de ces deux livres aient été rédigés par le même auteur, étant donné seulement que le Ministère du premier cardinal a été écrit en français, mais que le second le fut d’abord en italien, par le comte Galeazzo Gualdo Priorato [38] (un homme célèbre pour avoir publié de nombreuses autres histoires, et qui mourut dans sa patrie de Vicence en 1678, alors qu’il était l’historiographe de Sa Majesté César), puis fut traduit en français. Puis viennent de nombreuses autres raisons avancées par Deckherr pour réfuter énergiquement l’hypothèse Burgoldensis. Celles qu’il ajoute ensuite semble signifier que Jean Silhon lui-même avait affirmé que l’ Histoire du ministre Mazarin, qu’il avait vue être attribuée à autrui, était de lui. Il cite le livre du Ministre d’État, qui fut vraiment composé par Silhon, mais comme maintenant je n’ai pas le temps de lire ce livre, et qu’il me faut me hâter de vous envoyer tous ces éclaircissements (en effet, la foire de Francfort [39], pour laquelle l’ouvrage de Deckherr est préparé, ne me permet pas de laisser traîner les choses), je ne puis corriger cela, quelque frustration qu’il m’en coûte. Je dirai cependant que, sur le ministère du cardinal Mazarin, il me semble que Silhon n’a pas écrit autre chose qu’un traité pas très épais qu’il a appelé : Eclaircissement de quelques difficultez touchant l’administration du cardinal Mazarin [40]. L’ouvrage est vraiment remarquable : au reste il est certain que le livre du Ministre d’Etat a été publié longtemps avant que le cardinal Mazarin arrive au pouvoir. Sur le ministère du cardinal Richelieu, je me souviens d’avoir lu dans la Bibliothèque française de Sorel [41], chapitre 2, page 27, que l’auteur de ce livre était Dom Charles de Saint-Paul, supérieur de l’ordre des Feuillants, qui finit par être nommé évêque [42]. Il écrivit quelques autres œuvres, et parmi celles-ci une Géographie sacrée sur laquelle Lucas Holstenius publia quelques remarques, à Rome, il y a une vingtaine d’années [43].

Les choses qu’on lit à la page 267 prouvent manifestement que le très érudit Deckherr a manqué de connaissances. De fait, il dit qu’Armand de Richelieu lui-même a semblé être affublé d’une série de pseudonymes, lorsqu’ Optatus Gallus s’est insurgé contre l’ouvrage de Pierre de Marca sur Les Libertés de l’Église gallicane [44]. Premièrement il se trompe quand il dit que l’ouvrage sur Les Libertés de l’Église gallicane, contre lequel Optatus Gallus s’est insurgé, a été écrit par Pierre de Marca, il l’a été en effet par Pierre Dupuy [45], et parce que l’ouvrage que Pierre de Marca a composé sur ce sujet est paru après, et non avant, le traité d’ Optatus Gallus [46]. Mais il y a une autre erreur (que notre bienveillance pèse plus dans la balance que ce mot !) portant sur le sens des termes, attribués à Pierre de Marca, que loue un peu plus loin le très célèbre Deckherr. Voici ce qu’il en dit : « En cette même année 1640, parut sous le nom d’ Optatus Gallus un certain petit livre de mauvaise réputation, récemment édité en deux volumes sur La Liberté de l’Église gallicane et portant de graves accusations, dont la lecture pourrait s’avérer dangereuse et faire craindre un schisme. L’auteur en serait Richelieu dont le Patriarche des Gaules (Marca) prévoyait la redoutable ambition. » Ici, il y a encore deux fautes. D’abord, en effet, ce n’est pas Pierre de Marca qui prévoyait cela, mais Optatus Gallus. Ensuite, ni lui, ni personne d’autre n’a soupçonné Richelieu d’être l’auteur du livre qui parut sous le nom fictif d’ Optatus Gallus. Tant s’en faut que le cardinal soit de près ou de loin l’auteur de ce livre : il en disait un grand mal et avait demandé à Pierre de Marca de le réfuter de la manière la plus énergique. Le très célèbre Baluze dit, dans la Vie de ce même ministre, que celui qui a voulu se cacher sous le nom d’ Optatus Gallus est par ailleurs assez connu pour qu’on puisse l’identifier sous son masque, si on le désire.

On aurait pu faire plusieurs remarques sur ce qui est dit de Castellion à la page 313. Il s’agit de l’auteur du livre De non puniendis Hæereticis, qui est paru sous le nom de Martin Bellius après que Servet eut été châtié à Genève du dernier supplice [47]. C’est à ce livre, comme vous le savez, que Théodore de Bèze a répondu [48]. Les Français ont récemment mis ce traité de Martin Bellius à l’index des livres interdits par l’autorité du Parlement de Paris et ordre donné aux imprimeurs par l’archevêque.

A la page 31, Deckherr restitue très correctement le propos d’ Antoine Le Grand [49] : celui-ci est réellement l’auteur des livres qui furent en très grand nombre publiés sous son nom. Alors qu’il vivait chez les Anglais, il fut longtemps favorable aux sectes papistes, mais pas une seule fois il n’organisa de voyage en France, alors qu’il était préposé à la surveillance des études et des mœurs des jeunes gens de ce peuple. Il naquit à Douai, dans les Flandres, et si je me souviens bien, il écrivit en français un ouvrage anonyme, il y a une vingtaine d’années, qu’il intitula L’Homme sans passions selon les sentimens de Seneque, d’abord imprimé en France, puis en Hollande. Du même, il existe un autre traité de droit public intitulé, si ma mémoire est bonne, L’Epicure chrêtien et spirituel.

A la page 333, l’auteur dit qu’aux ouvrages posthumes de Benedictus Spinoza, publiés en 1678, fut ajoutée la préface d’un auteur inconnu, écrite dans une langue très châtiée. On m’a dit récemment que cette préface avait d’abord été composée en Belgique, par un Mennonite, Jarig Jelles [50], qui, après avoir été marchand à Amsterdam, consacra sa vie aux loisirs et aux plaisirs raffinés, un homme d’ailleurs peu cultivé. On pense que la préface a ensuite été traduite en latin, comme cela apparaît dans le livre de Spinoza, par un médecin d’Amsterdam, Louis Meyer, qui mourut récemment. Selon la rumeur, il fut l’auteur d’une dissertation paradoxale intitulée Philosophia sacra Scipturæ interpres [51], qui déplut à juste titre aux théologiens car elle sentait l’hérésie. C’est contre elle que divers théologiens de cette fédération de Belgique dégainèrent leur stylet.

Dans le volume de la République des Lettres du mois de juin 1684, j’ai déjà établi, à partir du traité de Diecmann sur le naturalisme, que le livre très violent De justa Reipubica Christiana in Reges impios et Hæreticos autoritate était paru sans nom d’auteur à Paris en 1690, et deux ans après à Anvers sous le pseudonyme de Guillaume Rosseus [52] (Diecmann se réfère au traité de V[incent] Placcius de Pseudonymis, page 249-250) et que son auteur était en fait un certain jésuite. Mais à la page 337 il est dit que Scavenius atteste que ce pernicieux rejeton a été enfanté par Guillaume Giffordo [53].

Sur l’auteur des livres récents sur la polygamie, évoqués par Deckherr à la page 341, voir notre volume de la République des Lettres de l’année suivante aux pages 359 et 1351 [54].

Voilà les choses que j’ai pu observer rapidement en parcourant les pages du livre de Deckherr fraîchement imprimées, que vous avez pris soin de me soumettre, docte et bienveillant Almeloveen. Faites, je vous prie, que l’auteur me pardonne la liberté que j’ai prise de passer en revue certaines de ses erreurs.

J’en viens maintenant à la lettre du très célèbre Vindingius [55] et j’exposerai en peu de mots mes corrections.

Celui-ci dit : 1° L’auteur du livre intitulé La Recherche de la verité est Mailbranus, père de l’Oratoire. Il aurait fallu dire Mallebranche [56]. 2° Pendant que l’auteur était aux prises avec son censeur, un moine bénédictin de Lorraine, Dom Robert de Gales, si ma mémoire est bonne (en effet son nom n’apparaît nulle part), s’est engagé dans la querelle en écrivant La Critique de la recherche de la verité. Il fallait dire qu’il s’agissait de Dom Roberts des Gabets, dont l’ouvrage s’intitule La Critique de la Critique de la Recherche de la verité [57]. En Belgique, le traité qui est paru contre L’Histoire critique du Vieux Testament de Ricaredus Simon a pour auteur le très éminent Fr. Spanheim. Il fallait dire : Richard Simon et Ezéchiel Spanheim [58], ambassadeur de l’électeur de Brandebourg [à Versailles et à Paris]. Au reste, ce Robert des Gabets, moine bénédictin, lorrain, de la congrégation de saint Vanne, fut un bon philosophe, d’inspiration cartésienne. Furent envoyés ici de nombreux passages de son traité philosophique [59] qui, peut-être, seront bientôt publiés. Parmi eux, se trouve une brève réponse à une Lettre parue sans nom d’auteur, à Paris, il y a une quinzaine d’années, sous le titre : Lettre d’un philosophe à un cartesien de ses amis [60]. L’auteur de la réponse [61] croit que c’est le jésuite Rapin qui a écrit cette Lettre, mais il se trompe. Celui qui l’a écrite, à moins que je ne m’abuse, et jusqu’à ce qu’on trouve une meilleure hypothèse, est le jésuite Pardies, natif du Béarn et envoyé à Paris pour enseigner aux élèves ce qu’il y eut de remarquable à Sparte.

Enfin, pour les suppléments, afin que nous ne restions pas ἀσύμβολοι [sans payer notre écot], nous nous acquitterons de la tâche sans suivre d’ordre temporel ou thématique, mais au gré des termes qui se présenteront à notre mémoire. Ici, ces occupations « qui m’assiègent en tête et en flanc » [62] ne me causent pas plus de souci, que, là-bas, la pression que doivent subir les imprimeurs qui s’essoufflent pour la foire de Francfort, et qui supportent mal les délais qui séparent le moment où ils retirent de la presse l’ouvrage du célèbre Deckherr et me le communiquent immédiatement, du moment où ils doivent imprimer cet appendice.

Le premier qui se présente à mon esprit est cet obscur Joannes Baptista Gallus J.C. qui a publié des observations sur l’ Histoire de Jacques Auguste de Thou [63]. Ces observations furent éditées à Ingolstadt en 1616 et, lorsque récemment elles reparurent à la foire de Francfort, un magistrat parisien s’est chargé de les faire condamner et supprimer. Leur auteur était un jésuite parisien du nom de Jean-Baptiste de Machaud, alias Macaldus, de l’aveu de Philippo Alegambe, page 224.

Le Catéchisme des jésuites, paru en 1602, fut par la suite republié en 1677 à Utrecht (bien que sur le frontispice on lise : A Ville Franche chez Guillaume Grenier), il a pour auteur Étienne Pasquier [64], un homme remarquable, qui s’acquitte en France de sa réputation par ses brillants travaux. On ne contredira pas le fils lorsqu’il répond aux écrits acerbes du jésuite François Garasse sur son père, intitulés la Recherche des recherches [65], dans lesquels, il reproche à Étienne Pasquier, entre autres crimes, ce qu’il a dit des miracles de François Xavier dans son Catéchisme des jésuites. Voyez page 795 du livre du jésuite, et page 316 de l’apologie pour Estienne.

Le traité très célèbre De la Politique de France, qui parut en 1669 avec, pour seule référence à l’auteur P. H. marquis de C., les initiales de son nom, fut écrit par le marquis du Châtelet [66], gentilhomme breton de l’antique famille des Haye, selon moi très vraisemblablement le fils de ce Monsieur Paul du Châtelet que Pellisson estime très digne d’être mentionné dans son élégante Histoire de l’Académie française [67]. Voyez 2 et 3. Le chapitre de ce traité, dans lequel il est question de la religion, a répandu dans le public quelques observations de Pierre Du Moulin fils de Pierre, chanoine de Canterbury, mais sous le nom fictif de l’Ormegrigni [68]. Mais dans le troisième chapitre traitant des réformés, l’auteur le présente sous le nom de Monsieur de Chambrun, ministre et professeur à Orange, une nomenclature grecque, certainement de Melanchton [69], ayant été ajoutée en tête de l’ouvrage. Ce même chanoine de Canterbury est l’auteur de Clamor Regii sanguinis ad cælum adversus parricidas Anglicanos [70] , ce livre qui a provoqué une violente colère de John Milton contre Alexandre Morus, qu’il a cru ou imaginé avoir écrit cette Clameur.

La Connoissance des bons livres, ouvrage imprimé à Paris et en Hollande en 1672 a pour auteur Monsieur Sorel, père de nombreux autres ouvrages, que lui-même a recensés à la fin de sa Bibliothèque française [71].

Il est paru à Paris un livre en français, très bien écrit, intitulé Entretiens d’Ariste et d’Eugene, dont l’auteur s’appelle Bouhours [72], un jésuite parisien. Contre cette critique, qui a semblé très bonne, s’est escrimé un auteur anonyme sous le faux nom de Cléanthe. Il s’appelle en fait Barbier d’Aucour [73], avocat parisien, et fut élu à l’Académie française, après avoir dirigé les études de l’un des fils du très célèbre Colbert. Toutefois, à la place de ce jésuite, c’est un abbé assez connu qui a entrepris de faire l’apologie de cet ouvrage, et édité le petit livre De la délicatesse, dont il s’est publié beaucoup moins d’exemplaires que de l’ouvrage qu’il avait écrit juste avant, intitulé Le Comte de Gabalis, ou entretiens sur les sciences secretes. L’auteur en était l’ abbé de Villars [74].

Les Confomitez des ceremonies modernes avec les anciennes [75], qui s’il faut se fier au titre, furent publiées à Leyde, chez Johannes Sambix, en 1667, mais si l’on poursuit l’enquête à Genève, on apprend que l’ouvrage est de Pierre Mussard, Genevois, un homme très illustre qui, après avoir été, avec le plus grand honneur, ministre du verbe divin à Lyon, avait été contraint de quitter son poste et d’émigrer. Lorsque le roi de France ordonna aux ministres étrangers d’abandonner leur fonction, il se réfugia dans sa patrie, puis il fut appelé à Londres où il prêcha la parole divine aux Français aussi longtemps qu’il vécut. Il existe de lui un autre opuscule assez plaisant et savant intitulé Jugement de Messieurs de la propagation de la foy sur le « Traitté du purgatoire » de M. A. Bobye  [76]. Il écrivit en outre une Historiam Deorum Fatidicorum in 4°, d’abord imprimée à Genève, et rééditée à Francfort-sur-le-Main en 1680 [77].

Nombreux sont ceux qui ont écrit sur la présentation de la doctrine catholique composée par l’évêque de Condom puis de Meaux [78]. Tous reconnaissent son nom, mais comme une fois on a omis de le mentionner, l’évêque n’est habituellement pas nommé dans la préface des éditions postérieures. Il s’appelle Monsieur de La Bastide [79], de la région de Rodez en Occitanie, et d’autre part, il se voua longtemps et entièrement à l’administration des Eglises, il fut en fait au nombre de ceux qu’on appelle « anciens de Charenton ». Mais ayant abandonné notre religion, après avoir subi de nouvelles persécutions, il est devenu prêtre de l’Église pontificale [80]. Il a publié deux livres sur l’évêque de Meaux : le premier contre la première édition de la présentation, le second contre la préface de la nouvelle édition. Il est également descendu dans l’arène, en 1682, contre le clergé gallican, en écrivant sur ceux qui observent la religion en suivant les actes de cette assemblée, une réponse apologétique d’abord publiée à Paris, puis à Amsterdam [81]. Sur ce même recueil a écrit le très célèbre Jean Claude, à la plume duquel on doit les Considerations sur les lettres circulaires de l’assemblée du clergé de France, imprimées à La Haye en 1682 [82].

Le traité français de L’Evêque de cour s’est répandu partout, attaquant en premier l’évêque d’Amiens et l’archevêque de Rouen. Celui-ci fut auparavant évêque de Sées en Neustrie, et à cause de lui un prêtre théologal du même diocèse appelé Le Noir, eut à supporter de nombreuses avanies, et comme il était d’un naturel violent, non seulement il assigna à l’évêque un jour de comparution, en l’accusant à la fois de crime et d’hérésie, mais il critiqua par un écrit savant et piquant la superbe des évêques et les mœurs de leur cour. Ce livre qu’on appelle L’Evêque de cour fut clandestinement imprimé en France au format in 4°, puis réédité dans un plus petit format en Hollande [83]. Est jointe une lettre de ce même Le Noir à la duchesse de Guise, une femme versée dans les affaires de religion [84]. Il subit enfin un châtiment très lourd en étant condamné aux galères par ses ennemis, mais sa peine fut muée en prison à perpétuité.

Je m’étonne que notre Deckherr, qui a recensé tant de livres politiques, et livré de conjectures, ne dise rien de cet ouvrage très étayé du baron Lisola, qui s’est opposé au droits de la reine de France sur le Brabant, sous le titre Le Bouclier d’Etat et de la justice [85]. Le bruit court que dans une lettre interceptée de Monsieur de Lionne, celui-ci avoue franchement que cet écrit est tout à fait exceptionnel. Je n’ai jamais su pourquoi les Français s’étaient privés d’un tel bouclier.

Le traité De l’origine des fontaines, paru à Paris en 1674, est un ouvrage de Monsieur Perrault [86], non celui qui est préposé aux monuments royaux, qui a composé une version enrichie de ses Commentaires de Vitruve , et fait partie des quarante membres de l’Académie française [87] ; ni non plus celui qui est docteur en médecine à Paris et membre de l’Académie royale des sciences et a publié des Essais de physique [88] en français, en 1680, en trois volumes in-12, mais le troisième des frères.

La Dissertatio de Trisagii origine, par l’auteur P.A.V.D.M., qui est parue à Rouen en 1674, n’est pas l’œuvre d’un ministre de Rouen, comme l’estime à tort Maimbourg dans son Histoire du pontificat de Grégoire-le-Grand [89], mais celle de Monsieur Allix naguère pasteur à Charenton [90], qui habite maintenant à Londres. Sont aussi de sa plume les Homiliæ Gallicæ [91], desquelles nous avons rendu compte dans notre numéro d’avril 1685, à la page 484, de même que les Anastasii Sinaitæ anagogicarum contemplationum in Hexaemeron liber 12 hactenus desiratas, cui præmissa est expostulatio de S. Johannis Chrysostomi epistola suppressa [92], qui parurent à Londres, en 1682, au format in 4°.

Combien peu nombreux sont les hommes qui ont du génie pour interpréter correctement la finesse et les plaisanteries, nul livre ne le montre mieux que celui qui est paru il y a dix ans sous le titre Jani Alexandri Ferrarii, cœnobitæ augustiniani, Euclides catholicus [93]. On s’y moque avec esprit et finesse de la gouvernance des pontifes, qui se glorifient comme s’ils avaient affermi leur foi par de fermes soutiens et méprisent les autres en comparaison. Pourtant ce livre ne semble pas particulièrement impie aux yeux des réformés qui ne sont pas suffisamment circonspects pour savoir « combien l’argent diffère des lupins » [94]. Mais que peut-on faire avec ce genre d’hommes sans cervelle, qui regardent avec des yeux chassieux, et ne savent apprécier les mets les plus exquis ? Faut-il à cause d’eux renoncer à l’ironie ? Ils ne seront pas les mieux placés, à mon avis, pour juger expertement des choses. Voyez ci-dessus, à la page 19, l’éloge de Diecmann, qui juge mieux de l’ Euclide catholique, et n’ignore pas que l’auteur de ce livre est le très célèbre Fabricius, professeur de théologie à Heidelberg.

Richard Simon, dont il fut question plus haut, passe pour être l’auteur d’un livre qui a été imprimé à Paris, en 1681, sous le nom de Simonville. Il contient une version du traité de Léon de Modène Sur les cérémonies des juifs, avec des notes [95]. Et on lui attribue même une version de L’Itinéraire au Mont Liban du jésuite Dandini, [96] très bien annotée, et également l’ Histoire critique de la creance des nations du Levant [97] et l’ Histoire de l’origine et du progrez des revenus ecclesiastiques  [98]. Voyez les numéros de la République des Lettres du mois de mai 1685, à la page 531, et celui du moi de mai 1684, articles 2 et 3.

Il y a quelques années, nous avons vu un petit poème remarquable, intitulé L’Art de precher [99]. Certains croient que l’auteur de ce poème très renommé est le même que celui qui s’est fait tellement connaître par ses satyres qu’on lui a demandé d’écrire une histoire de la cour en province [100]. D’autres ont dit que cet art de discourir était le rejeton d’un moine de Sainte-Geneviève, car ils savent sans doute que, dans cette congrégation, il y a un moine qui a composé un très grand nombre de poèmes inédits qui attaquent sèchement les mœurs dépravées du clergé [101]. Mais ils se trompent, les uns comme les autres. L’auteur de cet ouvrage s’appelle le Père de Villiers de la Compagnie des jésuites. Ce titre m’en rappelle un autre qui lui ressemble, il s’agit, bien entendu, de L’Art de parler. Ce livre a été imprimé et a été écrit par le Père Bernard Lamy, prêtre de l’Oratoire [102], à ce que l’on dit. Le même est auteur d’un autre livre anonyme, Entretiens sur les sciences, dont vous trouverez mention dans le recueil du mois de décembre 1684 p.468 [103]. Il vit maintenant à Grenoble dans le Dauphiné et s’est fait un nom et une certaine célébrité en publiant beaucoup d’ouvrages qu’il n’a pas fait publier anonymement et sur lesquels il faudrait garder le silence ici [104]. Bien des lecteurs font grand cas de ces trois opuscules : Somnia sapientis, Genius saeculi, Gyges Gallus, de l’auteur Pierre Firmian [105]. Le vrai auteur était un certain moine nommé Zacharias Lexoviensis. On attribue au même un ouvrage assez féroce contre les jansénistes, intitulé Relation du pays de Jansénie par Louis Fontaines, sieur de Saint Marcel, imprimé à Paris 1660 [106]. Voir Sorel, Bibliothèque française, p. m. 172 [107].

Entre ceux qui ont répondu à l’ Exposition de l’ évêque de Meaux [108] un certain avocat de Montpellier qui s’appelait Brueys a avoué franchement son nom [109], a suivi maintenant le parti de son évêque et, admis sous son patronage, a exercé fréquemment sa plume contre nos dogmes [110]. Il a commencé par examiner les raisons qui ont donné lieu à la sécession de la majorité d’entre nous de l’Église romaine. Ce livre a été réfuté par trois de notre parti. Primo, le très célèbre Pierre Jurieu, professeur de théologie en cette ville, un collègue à honorer éternellement, et pour moi du plus grand mérite, qui a publié un ouvrage exceptionnel intitulé, Suite du Préservatif [111]. La raison de ce titre n’est guère inconnue à ceux qui savent déjà que cet auteur a opposé à l’ Exposition de l’ évêque de Condom le suprême panacée ou Préservatif contre le changement de religion [112]. Le deuxième traité publié, Le Prosélyte abusé ou fausses veues de Mr Brueys, est de ce ministre rouennais de grande célébrité Mr de Larroque fils [113], dont l’éloge se lit dans notre recueil pour le mois de mars 1684, où on peut lire aussi [le titre de] certains de ses écrits anonymes [114]. Le troisième adversaire de Brueys a fait des observations générales contre son livre (voir notre recueil du même mois p.100) et s’appelle Mr Lenfant [115], ministre du verbe divin à Heidelberg, peu avancé en âge et mangeant déjà les fruits qui le feront mûrir. Son père autrefois ministre à Châtillon, maintenant à Hesse exerçant les mêmes fonctions, a écrit contre la Méthode pacifique du jésuite Maimbourg [116]. Soit dit en passant que le livre qui a été publié à Rotterdam contre la même Méthode pacifique il y a trois ans est l’ouvrage de Théodore Maimbourg [117], parent du jésuite ; ce Théodore avait dit adieu il y a longtemps à l’Église pontificale et s’est retiré dans la nôtre. Il vit maintenant à Londres. De lui aussi est un autre livre qui avait déjà été imprimé à Groningue par les soins du très célèbre Samuel Maresius en 1664 sous le titre de Réponse sommaire au livre de monsieur le cardinal de Richelieu par le Sieur R. de la Ruelle [118].

En 1683 est paru à La Haye un livre qui a plu beaucoup aux lecteurs ; voici son titre, Apologie pour les reformez où l’on voit la juste idée des guerres civiles de France et les vrais fondements de l’Édit de Nantes [119]. L’auteur de cet ouvrage, Mr Fetizon, alors ministre du verbe divin dans la région de Champagne auprès du très noble et très vaillant sieur de Briquemau [120], nom à bon droit très cher aux Réformés, exerce maintenant courageusement les mêmes fonctions à Lippstadt, où la préfecture de la ville a été donnée par le sérénissime Électeur de Brandebourg au même sieur de Briquemau.

Je ne répéterai pas ici ce qui est dit dans le recueil du mois de janvier passé au sujet de l’ auteur du livre anonyme composé contre les méthodes du clergé gallican, sous le titre Examen des méthodes [121]. Il est déjà assez connu que cet ouvrage est sorti de la plume du sieur Basnage, ministre rouennais très éloquent et fils du plus c élèbre défenseur de causes toujours en vie. Si on lit soigneusement le recueil de la République des Lettres l’on verra découverts un certain nombre d’autres auteurs anonymes.

Le traité français De la volonté, qui a paru l’année dernière à Paris, que certains attribuent faussement au sieur Nicole, auteur anonyme de la Perpétuité de la foi, des Préjugés légitimes contre les calvinistes, des Essais de morale, des Prétendus reformez convaincus de Schisme, a été écrit par un théologien parisien qui s’appelle Ameline [122] à qui Jean de Launoi a écrit des lettres qui figurent dans les œuvres de cet homme célèbre [123].

Les Observations sur la nouvelle défense de la version françoise du Nouveau Testament imprimée à Mons, dont nous avons donné des extraits au mois de mai 1685 p.479, sont d’un certain jésuite nommé Le Tellier [124].

Vous avez là, très éminent Monsieur, les choses qui me sont venues à la mémoire comme j’écrivais à la hâte mes observations sur l’argument de Deckherr. J’aurais peut-être pu rassembler plus de choses et de moins communes, si le temps limité dont je disposais m’avait permis de lire les écrits, d’examiner certains livres et de m’informer auprès d’amis, et enfin si je n’avais pas craint de créer des ennuis aux autorités dont j’avais rappelé le nom aux divins rivages de la lumière [125]. Il y en aura certainement qui diront qu’il n’était pas nécessaire d’attacher un appendice de ce genre à l’ouvrage de Deckherr et que je m’occupe d’écrits évidents à tout le monde et des plus récents. Mais si seulement, quand autrefois des écrits sans nom d’auteur venaient de s’envoler des mains de l’imprimeur, quelqu’un avait pris note du nom des auteurs, il serait plus facile maintenant à chacun de défendre sa production. L’érudit sieur Baillet dans les Jugements des savants qu’il a publiés a inclus un traité supplémentaire Des écrits anonymes et pseudonymes [126] dont on peut espérer qu’il pourvoira à satiété ce qu’on peut désirer en cette matière.

Au revoir, homme très distingué, et aimez-moi qui vous suis tout dévoué.

Rotterdam, le 1 er mars 1686

Notes :

[1] Source : Manuscrit : A. Utrecht 996 III 6 K 5 (267 r-268 r) : fragment autographe. Imprimés : *1. Johann Deckherr, De scriptis adespotis, pseudepigraphis, et supposititiis conjecturæ : cum additionibus variorum. Editio tertia altera parte auctior (Amstelædami 1686, 12°), p.367-411. Voir l’exemplaire conservé à la bibliothèque de l’Arsenal sous la cote 8-H-24639 : dans le Catalogue manuscrit de la bibliothèque de M. de Paulmy, ms. 6.297, f° 207, il est signalé que « Tout ce qu’il y a de ma[nu]s[crit] est de la main du fameux Bayle à qui ce livre a appartenu. Decker etoit avocat et plaidoit en la Chambre imperiale de Spire. » Dans cet exemplaire, qui comporte en effet beaucoup d’annotations de la main de Bayle, le philosophe a collé une lettre – inédite – datée de Maastricht du 22 juillet 1686 de la part de N. Niset, comportant des suggestions et des commentaires sur le livre de Deckherr : voir notre Annexe III pour l’édition critique de cette lettre. Nous devons la découverte de cet exemplaire de l’ouvrage de Deckherr à Christian Albertan, que nous remercions vivement de nous l’avoir signalé. Il vaut d’être remarqué que cet exemplaire comporte de nombreuses pages blanches reliées dans le livre, contrairement à d’autres exemplaires que nous avons pu consulter, ce qui semble indiquer que Bayle s’était fait envoyer par l’imprimeur un exemplaire « en blanc » et qu’il l’avait fait relier avec des pages blanches en prévision des ajouts qu’il comptait apporter à l’ouvrage de Deckherr au cours de ses lectures : c’est la marque d’un bibliophile et d’un bibliographe averti. Bayle devait, en effet, exploiter cette édition de l’ouvrage de Deckherr à plusieurs reprises dans le DHC : art. « Aretin (Pierre) », rem. G ; « Barlow », rem. C ; « Boccalin », rem. F ; « Borri », rem. L ; « Calchas », rem. B ; « Doneau », rem. D ; « Hobbes (Thomas) », rem. E ; « Hotman », rem. G ; « Inchofer », rem. C ; « Keller », rem. B ; « Lisola », rem. G ; « Marca », rem. C ; « Rorarius », rem. C ; « Rosier », rem. A ; « Sutlivius », rem. A ; « Tiresias », rem. H. On peut établir le rapport entre plusieurs de ces renvois et les notes manuscrites ajoutées par Bayle dans son exemplaire de Deckherr. Enfin, on peut se demander comment cet exemplaire de Deckherr a pu se retrouver dans la bibliothèque d’ Antoine-René de Voyer, marquis de Paulmy puis d’Argenson (1722-1787), qui devint la « bibliothèque de Monsieur » lors de son achat par le comte d’Artois en 1785 et qui forme le noyau de l’actuelle bibliothèque de l’Arsenal. Bayle avait légué ses livres théologiques à Jacques Basnage et tous ses autres livres à Adriaan Paets le fils (1657-1712) : l’ouvrage de Deckherr dut se trouver dans ce dernier lot, qui fut probablement dispersé après la mort du nouveau propriétaire. Le marquis de Paulmy a manifestement profité d’une occasion ultérieure d’acquérir le volume : la question appelle de nouvelles recherches sur les ventes de livres aux Provinces-Unies. Voir H.H.M. van Lieshout, « Traces of the collection of Pierre Bayle in the auction catalogue of the library of Jacques Basnage », Lias, 15 (1988), p.287-299, et, de la même, « The library of Pierre Bayle », in E. Canone (dir.), Bibliothecæ selectæ. Da Cusano al Settecento (Firenze 1993), p.281-297.

[2] Johann Deckherr (?-1694 ?), De scriptis adespotis, pseudepigraphis et supposititiis conjecturae. Pauli Vindigii ad Virum Amplißimum Johannem Deckherrum epistola de scriptis nonnullis adespotis (s.l. 1681, 8° et 12° ; 2 e éd., s.l. 1681, 8° et 12°) ; après l’édition établie par Almeloveen, De scriptis adespotis, pseudepigraphis, et supposititiis conjecturæ : cum additionibus variorum. Editio tertia altera parte auctior (Amstelædami 1686, 8° et 12°), qui comportait pour la première fois la présente lettre de Bayle, parurent une nouvelle édition, Vincentii Placcii, [...] Theatrum anonymorum et pseudonymorum, ex symbolis et collatione virorum per Europam doctissimorum [...] post syntagma dudum editum summa beati auctoris cura reclusum, et benignis auspiciis summe reverendi ac consultissimi viri, Dn. Matthiae Dreyeri, [...] cujus et commentatio, de Summa et scopo hujus operis accedit, luci publicae redditum. Praemissa est praefatio et vita auctoris, scriptore Jo. Alberto Fabricio [et Johannis Deckherri De scriptis adespotis, pseud-epigraphis, et supposititiis conjecturae, cum additionibus variorum ; edidit Ludovicus Fridericus Vischer] (Hamburgi 1708, folio), et une autre du seul livre de Deckherr en 1722.

[3] NRL, septembre 1685, art. VIII : Ouvrages de prose et de poësie des sieurs de Maucroy et de La Fontaine (Paris 1685, 12°, 2 vol.) : « Il ne seroit gueres moins à propos pour la satisfaction des curieux, de travailler sur les auteurs homonymes, que sur les anonymes. Ce dernier sujet a été traité par un avocat de la Chambre impériale de Spire, nommé Deckherrus, mais s’il n’a pas mieux réüssi ailleurs que quand lui et l’un de ses amis parlent des auteurs françois, autant vaudroit-il qu’ils eussent laissé les livres anonymes dans leur premier état. » Deckherr est mentionné également dans les NRL, juin 1684, art. III, et Bayle annonce la parution de la nouvelle édition établie par Almeloveen dans les NRL, avril 1686, cat. i.

[4] Bayle entend l’imprimeur amstellodamois de la nouvelle édition de Deckherr, IJsbrand Haring (1661-1690), qui intégra la guilde des imprimeurs-libraires d’Amsterdam en 1686. Tenant son officine sur le Kalverstraat, il publia quelques livres latins entre 1686-1690 et, en collaboration avec Johannes Wolters, une édition du Journal du voiage du chevalier Chardin en Perse et aux Indes orientales la Mer Noire et par la Colchide, qui contient le voiage de Paris à Ispahan (Amsterdam, 1686, 12°). Voir Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, 1680-1725, iii.154-155.

[5] Sur le livre des Vindiciæ contra tyrannos, sur les attributions à Hubert Languet et à Philippe Duplessis-Mornay, et sur la Dissertation concernant le livre d’Etienne Junius Brutus, imprimé l’an 1579, publiée dans le Projet et dans le DHC, voir Lettre 537, n.6.

[6] NRL, septembre 1684, art. VI, sur Ulrich Huber, De jure civitatis libri tres (Franequeræ 1684, 8°).

[7] N. Niset (ou Nizet), procureur à Maastricht : il est l’auteur d’une lettre à Bayle datée du 22 juillet 1686 concernant le livre de Deckherr : voir l’Annexe III pour l’édition critique de cette lettre. L’auteur est sans doute un parent de G. Nizet (ou Niset), avocat à Maastricht, qui devait composer une réfutation de l’ Avis aux réfugiés : voir Lettres 300, n.7, et 819, n.13. Ce dernier est prénommé Gérard selon les catalogues des bibliothèques de Würzburg et de Lausanne.

[8] Traité de la puissance des rois, contre l’usurpation du titre et qualité de roi de France faite par le roi de Navarre ; et de l’assurance que peuvent avoir en lui les catholiques (Paris, Robert Nivelle 1589, 8°) : l’ouvrage est extrêment rare ; nous n’avons pas su en localiser un exemplaire, mais il est signalé dans le Catalogue des livres provenan[t]s de la bibliothèque de M. L[e] D[uc] D[e] L[a] V[allière], disposé et mis en ordre, avec une table alphabétique des auteurs par Guillaume François de Bure le jeune (Paris 1767, 8°, 2 vol.), ii.115.

[9] Voir le DHC, art. « Rosier (Hugues Sureau Du) », ministre de l’Eglise d’Orléans sous le règne de Charles IX. Il fut emprisonné à Orléans en 1566, soupçonné d’être l’auteur des Junii Bruti Vindiciæ contra Tyrannos : à la remarque A de l’article qu’il lui consacre, Bayle cite la présente lettre.

[10] Pauli Vindingii ad virum amplissimum Johannem Deckherrum epistiola de scriptis nonullis adespotis, jointe à la deuxième édition de 1682, p.173-195, et à la troisième édition de 1686 du livre de Deckherr, p.347-366, immédiatement avant la présente lettre de Bayle.

[11] Thomas Barlow, évêque de Lincoln (1675-1691), Popery, or, The principles and positions approved by the Church of Rome, (when really believ’d and practis’d) are very dangerous to all and to Protestant kings and supreme powers, more especially pernicious, and inconsistent with that loyalty, which (by the law of nature and scripture) is indispensably due to supreme powers, in a letter to a person of honor (London 1679, 1683, 8°), ouvrage traduit sous le titre : Les Principes et la doctrine de Rome sur le sujet de l’excommunication et de la deposition des roys, ou traitté dans lequel on fait voir 1. que l’Eglise de Rome enseigne que le Pape peut excommunier et deposer les roys, donner les royaumes à d’autres, et absoudre leurs sujects du serment de fidelité ; et 2. que cette doctrine est tout à fait pernicieuse, contraire aux droits et aux privileges des roys, et sur tout aux roys Protestans, et incompatible avec la fidelité qui leur est deüe, et que les loix divines et humaines ordonnent aux sujets de leur garder. Traduit de l’anglois de Monseigneur l’évesque de Lincoln [par J.B. de Rosemond] (Londres 1679, 8°). Bayle lui consacre un article dans le DHC et relève à la fois la rectification de l’erreur de Deckherr par Vindingius sur le nom de Thomas Barlow (et non pas Baclo) et l’erreur de Vindingius lui-même qui croyait que Barlow vivait encore en 1681 : « L’auteur des Nouvelles de la république des lettres, qui fit une petite revue des fautes de Mr Deckherrus, et de celles de Mr Vindingius, non seulement ne s’apperçut point de celle-ci, mais l’adopta, qui pis est » ( DHC, « Barlow (Thomas) », rem. C).

[12] Nicolas Coeffeteau (1574-1623), évêque de Marseille (1621-1623), publia une Réfutation des faussetez contenues en la deuxiesme edition de l’Apologie de la Cène, du ministre Du Moulin (Paris 1609, 8°), puis une Responce à l’advertissement adressé par le sérénissime roy de la Grande Bretagne Jacques I er à tous les princes et potentats de la chrestienté (Paris 1610, 12°), à laquelle Pierre I Du Moulin répondit par sa Defense de la foy catholique contenue au livre de tres-puissant et serenissime roi Jaques I er roi de la Grand’Bretagne et d’Irlande. Contre la Response de F. N. Coeffeteau docteur en theologie, et vicaire general des Freres Prescheurs (s.l. 1612, 8°). Coeffeteau poursuivit sa polémique par une Response au livre intitulé « Le Mystere d’iniquité » du sieur Du Plessis. Ou l’on voit fidellement deduicte l’histoire des souverains pontifes, des empereurs, et des roys chrestiens, depuis s[aint] Pierre jusques à nostre siecle (Paris 1614, folio). Voir C. Urbain, Nicolas Coeffeteau, dominicain, évêque de Marseille : un des fondateurs de la prose française : 1574-1623 (Paris 1893 ; Genève 1970).

[13] Nicolas Coeffeteau, Histoire romaine, contenant tout ce qui s’est passé de plus memorable depuis le commencement de l’empire d’Auguste jusques à celuy de Constantin le Grand. Avec l’Epitome de L. Florus depuis la fondation de la ville de Rome jusques à la fin de l’empire d’Auguste. Au Roy (Paris 1621, folio).

[14] Voir le titre complet de cet ouvrage, ci-dessus, n.13.

[15] Sur le Traité des trois imposteurs, dont une version est attribuée à Jan Vroesen, un ancien élève de Bayle, et dont la première édition date de 1719, voir Lettres 428, n.5, 889, n.12 et 13, et 1783, n.4, Prosper Marchand, Dictionnaire, art. « Impostoribus (De Tribus) », et S. Berti, « Jan Vroesen, autore del Traité des trois imposteurs ? », Rivista storica italiana, 103 (1991), p.528-543, et, de la même, « Autour de l’auteur du Traité des trois imposteurs : milieux, amitiés, édition », La Lettre clandestine, 24 (2016), p.19-34. Bayle consacre un article du DHC à Bernardino Ochino (1487-1564), capucin, qui, convoqué par l’Inquisition, s’enfuit à Genève et se convertit au protestantisme ; il devint en 1545 le pasteur de la communauté italienne d’Augsbourg. En 1547, il s’enfuit devant les forces impériales et se réfugia en Angleterre, où il fut nommé chanoine de la cathédrale de Canterbury. En 1553, au moment de l’accession de Mary au trône d’Angleterre, il dut fuir à Bâle et de là à Zurich, où il fut nommé pasteur de la communauté italienne. Ses publications au cours des dix années suivantes montrent qu’il s’éloignait de l’orthodoxie calviniste. Banni de Zurich et des autres villes protestantes en Suisse, il se réfugia en Pologne, mais dut fuir de nouveau en 1564 et mourut à Slavkov en Moravie. Ochino fut accusé par Thomas Browne, Religio medici (éd. London 1643, 8° : 1 re partie, section 19) d’avoir composé le légendaire traité De Tribus Impostoribus, mais, dans le DHC, art. « Ochin (Bernardin) », rem. R, Bayle réfute cette attribution. Bayle donne (rem. P) la liste de ses ouvrages, en précisant qu’il sont signalés dans la Bibliotheca fratrum Polonorum (Irenopoli 1665-1668, folio, 10 vol.).

[16] Hugonis Grotii Appendix ad interpretationem locorum N. Testamenti quae de antichristo agunt aut agere putantur. In qua via sternitur ad christianorum concordiam (Amstelodami 1641, 8°).

[17] Paul Colomiès, Mélanges historiques (Orange 1675, 12°), p.28 : « Beaucoup de gens parlent du livre De tribus impostoribus, Mose, Christo, et Muhammede ; mais il n’y a personne que je sache qui di[s]e l’avoir vû. A propos de quoy je remarqueray que Grotius s’est trompé, écrivant dans l’ Appendice de son Traité de l’Anti-Christ [page 84 à la fin de ses notes sur les Evangiles] que les ennemis de l’empereur Frédéric Barberousse luy attribuoient cet ouvrage. Car ce ne fut pas Frédéric Barberousse que l’on faisoit autheur de ce livre-là, mais Frédéric second, comme il paroist par les Epitres de Pierre Des Vignes, son secrétaire et son chancelier, et comme l’écrit Grotius luy-mesme, dans ses Observations sur la troisième partie de la Philosophie réelle de Frère Thomas Clochette, dit en latin Campanella. »

[18] Paul Colomiès, Gallia orientalis, sive Gallorum qui linguam Hebræam vel alias Orientales excoluerunt vitæ (Hagæ-Comitis 1665, 4°). Colomiès n’a pas publié d’ouvrage intitulé Découverte d’autheurs cachez, mais il s’agit peut-être de l’annonce de sa Bibliotheque choisie (La Rochelle 1682, 8°), dont la première édition fut suivie par plusieurs autres dont la dernière (Paris 1731, 12°) fut établie par Pierre Bonnet Bourdelot et Bernard de La Monnoye.

[19] Tommaso Campanella (1568-1639), Realis philosophiæ epilogisticæ partes quatuor (Francoforti, Godefrid Tampach 1623, 4°) ; en appendice à cet ouvrage est publiée la Civitas solis, rédigée en 1602 lors de l’emprisonnement de l’auteur. On trouve le commentaire de Grotius dans les Aforismi politici de Campanella, éd. L. Firpo (Torino 1941).

[20] La Bibliothèque toulousaine contenant les arrests notables du Parlement de Toulouse, recueillis des mémoires et observations forenses de Messire Bernard de La Roche-Flavin, [...] Augmentés des Observations de Maistre François Graverol, [...] et les decisions notables du droit, recueillies par feu Monsieur Maistre Jean de Cambolas, [...] mises en lumière après son decez par Mr. M e François de Cambolas [...] (Toulouse, Guillaume-Louis Colomiez et Jérosme Posuel 1682, folio). Sur François Graverol, avocat au présidial de Nîmes, mort le 10 septembre 1694, voir Lettre 221, n.40, 512, n.3, 768, n.9, 929, n.1, et 1014, n.16.

[21] La Bibliotheca gallo-suecica, sive Syllabus operum selectorum, quibus Gallorum Suecorumque hac tempestate, belli proferendi, pacis evertendae, studia : publico exhibentur. Erasmus Irenicus collegit. Accessit Prologus : ad concordiam germanicam adhortatio (Utopiæ [1642 ?], 8°) est attribuée par les catalogues modernes à Antoine Brun (1599-1654) ou à Isaac Wolmar. Celui-ci fut, avec les comtes de Trauttmansdorff et de Nassau, plénipotentiaire de l’Autriche aux négociations de la paix de Münster en 1648.

[22] Marcus Welser, Alfonso de la Cueva et Antonio Albizzi, Squitinio della Libertà veneta (Mirandola 1619, 8°).

[23] Alonso II de la Cueva y Benavides, dit cardinal de la Cueva (1574-1655), cardinal-évêque de Palestrine (1644-1655) et évêque de Malaga (1648-1655).

[24] Abraham-Nicolas Amelot de La Houssaye (éd.), La Storia del governo di Venezia : col Supplemento, e lo Squittinio della sua libertà, ed un Discorso di Luigi Helian (Colonia [Bruxelles], Pietro del Martello 1681, 12°, 3 vol.). Sur Amelot de La Houssaye, voir Lettres 179, n.45, 221, n.39.

[25] César Vichard de Saint-Réal, dit l’abbé de Saint-Réal, Conjuration des Espagnols contre la république de Venise en l’année 1618 (Paris 1674, 12°). Bayle cite ensuite Dom Carlos, nouvelle historique (Amsterdam 1672, 12°) ; De l’usage de l’histoire (Paris 1671, 12°) ; Mémoires de Madame la duchesse Mazarin (Cologne 1675, 12°), Cesarion, ou entretiens divers (Paris 1684, 12°). Il avait recensé ce dernier livre dans les NRL, octobre 1684, art. VIII.

[26] Discours merveilleux de la vie, actions et deportemen[t]s de la royne Catherine de Médicis, mere de François II, Charles IX, Henry III, rois de France (Paris 1563, 8° ; [Genève] 1575, 8° ; éd. N. Cazauran, Genève 1995). L’attribution à Henri Estienne reste hypothétique.

[27] Jean de Serres (1540-1598), Inventaire general de l’histoire de France, depuis Pharamond jusques à present, illustrée par la conference de l’Eglise et de l’Empire (Paris 1600, 8°, 3 vol.).

[28] Louis Maimbourg, Histoire de la Ligue (Paris 1683, 4° ; éd. Paris, Sébastien Cramoisy 1684, 8°), p.302 : année 1589 : la référence marginale donne comme sources : « Brantosme, en son éloge. Henry Estienne, Discours merveil[leux] de la vie de Cath[erine] de Med[icis] (3 e éd., s.l. 1578, 8°), traduction de la Legenda S. Catharinæ Mediceæ Reginæ Matris, vitæ, actorum, et consiliorum, quibus Universum Regni Gallici statum turbare conata est, stupenda eàque vera enarratio (Heydelbergæ, Michael Schirat 1575, 8°).

[29] Pierre de L’Estoile, Registre-journal du règne d’Henri III, éd. M. Lazard et G. Schrenck (Genève 1992-2003, 4 vol.).

[30] Le Divorce satyrique, ou les amours de Marguerite de Valois sous le nom D. R. H. Q. M., attribué à Pierre Victor Palma Cayet, in Recueil de diverses pièces servant à l’histoire de Henry III, roy de France et de Pologne (Cologne, Pierre Marteau 1666, 12°).

[31] Théodore Agrippa d’Aubigné, Confession catholique du sieur de Sancy et declaration des causes, tant d’estat, que de religion, qui l’ont meu à se remettre au giron de l’Eglise romaine [1600 ?], in Recueil de diverses pièces servant à l’histoire de Henry III, roy de France et de Pologne (Cologne, Pierre Marteau 1666, 12°) : sur l’édition de ce pamphlet par Jacob Le Duchat, voir Lettre 938, n.5.

[32] Théodore Agrippa d’Aubigné, Les Aventures du baron de Faeneste (Maillé 1617, 8° ; éd. Jacob Le Duchat, Cologne 1729, 8°) : voir Lettre 1027, n.9. Sur l’auteur, voir l’article que lui consacre Prosper Marchand dans son Dictionnaire historique, s.v.

[33] Jean de Serres, Inventaire general de l’histoire de France : depuis Pharamond jusques à présent. Illustré par la conférence de l’Eglise et de l’Empire. Par Jean de Serres. Augmenté en ceste edition, de ce qui s’est passé durant ces dernieres années iusques en l’an 1640. Et nouvellement enrichi des figures en taille-douce (Paris, Claude Morlot et Claude Marette 1640, folio). Plusieurs autres versions furent publiées entre la première et la dernière édition. L’attribution de la dernière édition à « Montliard » – signalée sous la forme « Monliard » dans le Recueil de diverses pièces servant à l’histoire de Henry III, roy de France et de Pologne (Cologne, Pierre Marteau 1666, 12°) – est confirmée par Jacques Lelong, Bibliothèque historique de la France (Paris 1719, 4°), p.951.

[34] François-Annibal, marquis de Cœuvres, duc d’Estrées (1573-1670), Mémoires de la régence de la reyne Marie de Medicis (Paris, Thomas Jolly 1666, 12°).

[35] Nous n’avons pas trouvé de lettre signée P.L.M. ni d’allusion au maréchal d’Estrées dans les œuvres du Père jésuite Pierre Le Moyne, dont les publications les plus connues sont Les Peintures morales [...] (Paris 1640, 4°) ; Le Ministre sans reproche (Paris 1644, 4°) ; La Galerie des femmes fortes (Paris 1647, folio) ; La Dévotion aisée (Paris 1652, 8°) ; De l’art de régner (Paris 1665, folio) ; De l’histoire (Paris 1670, 12°). Voir aussi A. Chéruel, Notice sur les mémoires inédits du maréchal d’Estrées (Paris 1853).

[36] Roger de Rabutin, comte de Bussy, dit Bussy-Rabutin, Histoire amoureuse des Gaules (Liège 1665, 12° ; éd. G. Mongrédien, Paris 1930).

[37] Puisque la présente lettre est datée de 1685, Bayle annonce ici peut-être La France galante, ou histoire amoureuse de la cour de Louis XIV (Cologne 1688, 12°), ou bien l’ Histoire en abrégé de Louis le Grand, quatorzième du nom, roy de France (Paris 1699, 12°).

[38] Galeazzo Gualdo Priorato (1606-1678), Histoire du ministere du cardinal Jules Mazarin, premier ministre de la couronne de France (Amsterdam 1671, 12°, 3 vol.). Bayle connaît sans doute l’édition : Histoire du ministere du cardinal Jules Mazarin, traduite de l’italien du comte Galeazzo Gualdo Priorato (La Haye 1681, 12°, 3 vol.), traduite de l’ Historia del ministerio del cardinale, Giulio Mazarino, primo ministro della corona di Francia, nella quale si raccontano i successi principali occorsi dal principio della sua direzzione sino alla sua morte (Colonia 1669, 12°, 3 vol.). Sur l’auteur, premier gentilhomme de Christine de Suède, puis historien de la Cour de Léopold I er , voir DBI (art. de G. Gullino), et G. Toso Rodinis, G. Gualdo Priorato : un moralista veneto alla corte di Luigi 14 (Firenze 1968). Son œuvre principale est l’ Historia delle guerre di Ferdinando II d’Asburgo e Ferdinando III d’Asburgo imperatori e del re Filippo IV di Spagna contro Gustavo Adolfo, re di Svezia e Luigi XIII, re di Francia (Venetia 1642, 8° ; Venetia 1643, 4°).

[39] Sur la foire de Francfort, qui avait lieu au printemps, voir Lettre 1665, n.12.

[40] Jean de Silhon (1596-1667), Eclaircissement de quelques difficultez touchant l’administration du cardinal Mazarin. Première partie (Paris 1650, folio). Plus loin, Bayle évoque son Ministre d’Etat, avec le véritable usage de la politique moderne (Paris 1631, 4°), qui connut plusieurs éditions successives, dont une troisième édition « augmentée de la relation du conclave de Clément VIII » (Paris 1642, 8°) et une Seconde partie (Paris 1643, 4°).

[41] Charles Sorel, La Bibliothèque françoise de M. C. Sorel, ou le choix et l’examen des livres françois qui traitent de l’éloquence, de la philosophie, de la dévotion et de la conduite des moeurs (Paris 1664, 12°), dont plusieurs éditions parurent par la suite ; voir l’édition établie par F. D’Angelo, M. Bombart, L. Giavarini, C. Nédelec, D. Ribard, M. Rosellini et A. Viala (Paris 2015).

[42] Charles Vialart (1592-1644), en religion Charles de Saint-Paul, feuillant, évêque d’Avranches en 1640, Histoire du ministere d’Armand Jean du Plessis cardinal duc de Richelieu, sous le regne de Louys le Juste 13 e du nom, roy de France et de Nauarre. Avec des reflexions politiques, et diverses lettres, contenant les negociations des affaires du Piemont et du Monferrat, divisee en trois tomes (Paris 1650, 12°, 2 vol.). Bayle aurait pu évoquer également les travaux d’ Antoine Aubéry (1616-1695), Histoire du cardinal duc de Richelieu (Paris 1660, folio), et les Mémoires pour l’histoire du cardinal duc de Richelieu (Paris 1660, folio, 2 vol.).

[43] Bayle reprend une notice des NRL, juillet 1684, art. IV, où il mentionnait la publication par le cardinal Francesco Barberini (1597-1679) des notes de Lucas Holstenius (1596-1661) sur la Géographie sacrée de Charles Vialart : Lucæ Holstenii Annotationes in geographiam sacram Caroli a S. Paulo ; Italiam antiquam Cluverii ; et thesaurum geographicum Ortelii : quibus accedit Dissertatio duplex de Sacramento Confirmationis apud Græcos (Romæ 1666, 8°).

[44] Pierre de Marca, De concordia sacerdotii et imperii seu de libertatibus ecclesiae Gallicanae. Dissertationum libri quatuor (Parisiis 1641, 4°), ouvrage qui connut plusieurs éditions par la suite, dont une établie par Etienne Baluze (Parisiis 1663, folio).

[45] Pierre Pithou (1539-1596), Les Libertez de l’Eglise gallicane (Paris 1594, 8°) et Traité des droits et libertez de l’Eglise gallicane, éd. Pierre Dupuy (s.l. 1639, folio, 2 vol.), que devait ensuite commenter Pierre Dupuy, Commentaire sur le « Traité des libertez de l’Eglise gallicane » de maistre P. Pithou (Paris 1652, 4°).

[46] Charles Hersent (1590-1660/1662), Optati Galli de Cavendo schismate ad illustrissimos ac reverendissimos Ecclesiae gallicanae primates, archiepiscopos, episcopos, liber paraeneticus (s.l. 1640, 8°) : composé après la publication par Pierre Dupuy des Traités des droits et libertés de l’Église gallicane (s.l. 1639, folio, 2 vol.) de Pierre Pithou, l’ouvrage de Hersent visait à contrer l’ambition de Richelieu d’établir un patriarcat en France ; il fut aussitôt interdit par arrêt du Parlement de Paris du 23 mars 1640. C’est à cette attaque que Pierre de Marca répondit, à la demande de Richelieu, par son De concordia sacerdotii et imperii, seu de libertatibus ecclesiæ gallicanæ dissertationum libri quatuor (Parisiis 1641, 4°). Traducteur de l’attaque de Jansénius contre la politique étrangère de Richelieu, Le Mars francois ou la guerre de France, en laquelle sont examinées les raisons de la justice prétendue des armes et des alliances du roi de France (s.l. 1637, 8°), Hersent publia également un commentaire sur le livre d’ Antoine Arnauld, De la fréquente communion et du légitime usage de la pénitence, ou observations sur le livre de M. Arnauld envoyées à un sien ami (Paris 1644, 4°). On voit qu’en effet, Deckherr avait bouleversé l’ordre chronologique et le sens politique des publications.

[47] Michel Servet (1511-1553) fut condamné par le Conseil des Deux-Cents à l’instigation de Calvin ; l’exécution eut lieu le 27 octobre 1553 à Genève. Calvin publia dès le mois de janvier suivant sa Defensio orthodoxæ fidei de sacra Trinitate, contra prodigiosos errores Michaelis Serveti Hispani ubi ostenditur hæreticos iure Gladii coercendos esse, et nominatim de homine hoc tam impio iustè et meritò sumptum Genevæ fuisse supplicium (Genevæ 1554, 8°), aussitôt traduite en français : Declaration pour maintenir la vraye foy que tiennent tous chrestiens de la Trinité des personnes en un seul Dieu. Par Jean Calvin. Contre les erreurs detestables de Michel Servet Espaignol. Où il est aussi monstré, qu’il est licite de punir les heretiques : et qu’à bon droict ce meschant a esté executé par iustice en la ville de Geneve (Genève, Jean Crespin 1554, 8°) et provoqua la riposte de Sébastien Castellion, De hæreticis non puniendis (1554), éd. B. Becker / De l’impunité des hérétiques, éd. M. Valkhoff (Genève 1971) ; du même, De hæreticis, an sint persequendi et omnino quomodo sit cum eis agendum, Luteri et Brentii, aliorumque multorum tum veterum tum recentiorum sententiæ. Liber hoc tam turbulento tempore pernecessarius, et cum omnibus, tum potissimum princibus et magistratibus utilissimus (Magdeburgi, Georg Rausch 1554, 8° ; éd. S. van der Woude, Genève 1954) ; Traicté des heretiques, à savoir si on les doit persecuter et comment on se doit conduire avec eux, selon l’advis, opinion et sentence de plusieurs autheurs, tant anciens que modernes (Rouen [Lyon ?], Pierre Freneau [ Sébastien Gryphe ?] 1554, 8°).

[48] Théodore de Bèze, De hæreticis a civili magistratu puniendis libellus adversus Martini Bellii farraginem, et novorum academicorum sectam ([Genevae], Oliva Roberti Stephani 1554, 8°). Castellion répliqua par un ouvrage dont la publication fut retardé par la censure : Contra libellum Calvini in quo ostendere conatur haereticos jure gladii coercendos esse (s.l., s.n. 1612, 8°) ; Contre le libelle de Calvin, après la mort de Michel Servet, trad. et éd. E. Barilier (Carouge, Genève 1998).

[49] Antoine Le Grand (1629-1699), frère franciscain, envoyé auprès de la mission anglaise : il devint le « cartésien anglais » le plus réputé de son époque, auteur de plusieurs ouvrages marquants, parmi lesquels, Les Caractères de l’homme sans passions, selon les sentiments de Sénèque (Paris 1633, 12°), L’Epicure spirituel, ou l’empire de la volupté sur les vertus (Douai 1669, 8°) ; Dissertatio de carentia sensus et cognitionis in brutis (Londini 1675, 12°), Institutio philosophiæ secundum principia Renati Descartes, novo methodo adornata et explicata ad usum juventutis academicæ (Londini 1672, 8°). Voir L. Foisneau (dir.), Dictionnaire des philosophes français du XVII e siècle (Paris 2015), s.v. (art. d’A. Pyle).

[50] Sur l’épicier amstellodamois et collégiant Jarig Jelles, auteur de la préface des Opera posthuma de Spinoza publiés à Amsterdam en 1677, voir Lettre 532, n.2, et A.C. Fix, Prophecy and reason : the Dutch collegiants in the early Enlightenment (Princeton [1991] 2014), s.v.

[51] Sur le médecin Louis Meyer, qui semble avoir dirigé l’édition des Opera posthuma de Spinoza, pour laquelle il traduisit en latin la préface néerlandaise de Jarig Jelles, voir Lettre 532, n.3. Sur son ouvrage Philosophia S. Scripturæ interpres : exercitatio paradoxica, in quâ veram philosophiam infallibilem S. Literas interpretandi normam esse apodicticè demonstratur, et discrepantes ab hâc sententiæ expeduntur, ac refellentur (Eleutheropoli [Amsterdam] 1666, 4°), voir Lettre 532, n.4.

[52] Voir NRL, juin 1684, art. III, compte rendu du « De Naturalismo cum aliorum, tum maxime Jo. Bodini, ex opere eius manuscripto ἀνεκδότω| de abditis rerum sublimium arcanis, Schediasma inaugurale. L. Jo. Diecmanni, etc. C’est-à-dire, Traité du naturalisme, de Bodin principalement. Recusum Lipsiæ anno 1684. Sumptu Jo. Frid. Gleditschii. in 12 ». Bayle y marquait en effet que Bodin était devenu « peu à peu fort suspect aux catholiques par la liberté qu’il se donnoit de condamner plusieurs choses dans leur religion, et d’approuver en plusieurs choses la Réformée. Les jésuites s’en plaignirent hautement, comme il paroît par un livre de Possevin, et par l’ouvrage d’un autre jésuite anonyme intitulé, De justa Reipublicæ Christianæ in Reges impios, et hæreticos autoritate, qui fut imprimé sans nom d’auteur à Paris l’an 1590 et deux ans après à Anvers sous le nom de Guillelmus Rossæus, qui est un nom supposé, à ce que dit Placcius dans son traité De Pseudonymis [...] ». En effet, Vincent Placcius, De scriptis et scriptoribus anonymis atque pseudonymis syntagma [...] in quo ad susquimille omnis generis argumenti linguarumque scripta, partim nullis, partim falsis nominibus præfixis atenhac edita, genuinis suis atque veris auctoribus restituuntur (Hamburgi 1674, 12°), p.249-250, signale le même ouvrage publié à Anvers en 1592 sous le nom de Guilelmus Rossæus (n° 761), qu’il identifie comme le pseudonyme du bénédictin William Gifford (1554-1629), archevêque de Reims (1622-1629).

[53] C’est Deckherr, De scriptis adespotis, p.337, qui affirme que ce même ouvrage doit être attribué à William Gifford.

[54] Voir NRL, avril 1685, art. I : « [ Johann Leyser], Polygamia Triumphatrix, id est, Discursus politicus de Polygamia, auctore Theophilo Aletheo, cum notis Athanasii Vincentii, omnibus Anti-Polygamis ubique locorum, terrarum, insularum, pagorum, urbium modeste, et piè opposita, Londini Scanorum sumptibus authoris post annum 1682, in-4 », et II. « Lettre de M. Masius ministre de l’envoyé de Dannemarc à la cour de France, écrite à M. Allix sur la mort du docteur Lyserus célébre défenseur de la polygamie ».

[55] Erasmus Paulus F. Vindingius, philologue renommé de l’université de Copenhague, avait, tout comme Bayle, fourni une lettre qu’ Almeloveen a incluse dans sa réédition du De scriptis adespotis de Deckherr : la lettre de Vindingius occupe les pages 347-366 de l’ouvrage de Deckherr et porte le titre Pauli Vindingii ad virum amplissimum Johannem Deckherrum Epistola de scriptis nonnullis adespotis. Elle est suivie par la présente lettre de Bayle : voir ci-dessus, n.10.

[56] Nicolas Malebranche, De la recherche de la vérité (Paris 1674-1675, 12°, 2 vol.).

[57] Robert Desgabets, Critique de la Critique de la Recherche de la verité, où l’on découvre le chemin qui conduit aux connoissances solides, pour servir de réponse à la lettre d’un académicien [ Simon Foucher] (Paris 1675, 12°) : voir Lettre 296, n.5.

[58] Richard Simon, Histoire critique du Vieux Testament (Paris 1678, 4°), et Frédéric ou Ezéchiel Spanheim, Lettre à un ami, où l’on rend compte d’un livre qui a pour titre « Histoire critique du Vieux Testament » (Amsterdam 1679, 12°). Ce dernier ouvrage est diversement attribué par les catalogues des bibliothèques à Frédéric ou à Ezéchiel Spanheim.

[59] Annonce de la publication posthume de Desgabets (1610-1678), Considérations sur l’état présent de la controverse touchant le très-saint sacrement de l’autel, où il est traité en peu de mots de l’opinion qui enseigne que la matière du pain est changée en celle du corps de Jésus-Christ par son union substantielle à son âme et à sa personne divine (Hollande s.d., 12°).

[60] Ignace-Gaston Pardies (1636-1673), Lettre d’un philosophe à un cartesien de ses amis (Paris 1672, 12°).

[61] Robert Desgabets, Réponse d’un cartésien à la lettre d’un philosophe de ses amis, ms d’Epinal, 64, p.640-670 : voir V. Cousin, « Le cardinal de Retz cartésien (tiré des manuscrits de dom Robert Desgabets) », Journal des savants, 1842, p.288-305, particulièrement p.303, n° 10 ; J. Beaude, « Desgabets est-il gassendiste ? », in S. Murr (dir.), Gassendi et l’Europe (Paris 1997), p.139-144, en particulier, p.143 ; J.-R. Armogathe, Theologia cartesiana. L’explication physique de l’Eucharistie chez Descartes et dom Desgabets (La Haye 1977), p.124.

[62] Horace, Satires, II, 6, 34.

[63] Gaspard Scioppius et Jean de Machault, In I.A. Thuani Historiarum libros notationes lectoribus et utiles et necessariæ, auctore J.B. Gallo (Ingolstadt 1614, 4°). Un peu plus loin, Bayle confond Jean de Machault (1561-1629) et Jean-Baptiste Machault (1591-1640) : l’erreur est relevée par Michaud dans la Biographie universelle, s.v.

[64] Etienne Pasquier (1529-1615), Le Catéchisme des jésuites ou examen de leur doctrine (Villefranche 1602, 8°).

[65] François Garasse, Les Recherches des recherches et autres œuvres de M. E. Pasquier, pour la défense de nos rois contre les outrages, calomnies et autres impertinences dudit auteur (Paris 1622, 8°) ; Nicolas Pasquier, Défense pour E. Pasquier contre les impostures et calomnies de F. Garasse (Paris 1624, 8°).

[66] Paul Hay du Châtelet (ou Chastelet : 1620 ?-1682), Traitté de la politique de France (Cologne 1669, 12° ; Utrecht 1670, 12°) ; voir aussi l’édition « revue et augmentée, avec quelques réflexions par le sieur l’Ormegrigny [ Pierre II Du Moulin], d’une seconde partie » (Cologne, Pierre Marteau 1677, 16°) : voir ci-dessous, n.67 et 68.

[67] Paul Pellisson-Fontanier, Relation contenant l’histoire de l’Académie françoise (Paris 1653, 8° ; Paris 1672, 12°), éd. 1672, p.305, 306, Pellisson évoque différentes pièces manuscrites de Jean Sirmond qu’il a pu consulter dans le Recueil de Monsieur du Chastelet, conseiller d’Etat qui avait assisté aux toutes premières « assemblées secrettes » des futurs membres de l’Académie française (p.17). Il s’agit de Paul Hay du Chastelet (1592-1636), père, en effet, de l’auteur du Traitté de la politique de la France : voir la note précédente.

[68] Pierre II Du Moulin (1601-1684), chanoine de Cantorbéry, avait publié, sous le nom de Lormegrigny, des Réflexions sur le II e et le III e chapitres de la « Politique de France » de M.P.H.M. de C. où il censure le clergé de Rome et les huguenots (Cologne 1671, 12°), s’attaquant ainsi à l’œuvre de Paul Hay du Chastelet, Traité de la politique de France (Cologne 1669, 12°) : voir Lettre 160, n.77.

[69] Il ne s’agit pas ici de Philippe Melanchthon (1497-1560), auquel Bayle consacre un a rticle important dans le DHC, mais de J. Melanchton, pseudonyme de Jacques Pineton de Chambrun le fils (1635–1689), pasteur d’abord à Nîmes (il succède à son père homonyme [1515-1601]), ensuite à Orange (1658-1685), enfin chapelain de la princesse Marie Stuart (épouse de Guillaume III d’Orange) et chanoine de Windsor, d’où la confusion avec Pierre II Du Moulin, chanoine de Cantorbéry. Sur Jacques Pineton de Chambrun le fils, voir Haag, s.v., A. Eurich, « Les occupations françaises de la principauté d’Orange entre 1660 et 1685 : controverse religieuse, tolérance et les écrits de Jacques Pineton de Chambrun », in Y. Krumenacker (dir.), Entre calvinistes et catholiques : les relations religieuses entre la France et les Pays-Bas du Nord, XVI e-XVIII e siècle (Rennes 2010), p.259-273 ; D. van der Linden, Experiencing exile. Huguenot refugees in the Dutch Republic, 1680-1700 (thèse de l’université d’Utrecht 2013 ; Farnham, Burlington (VT) 2015), p.212-213.

[70] Contrairement à son frère Louis Du Moulin (voir Lettre 114, n.7), Pierre II resta fidèle aux royalistes et composa une protestation contre l’exécution de Charles I er  : Regii sanguinis clamor ad cœlum adversus parricidas anglicanos (Hagæ-Comitum 1652, 12°), dont il avait réussi à faire parvenir clandestinement le manuscrit à Alexandre Morus, qui se chargea de le faire imprimer. La responsabilité de Pierre II Du Moulin ne fut découverte qu’après la restauration de Charles II. Entretemps, John Milton, ayant appris le rôle de Morus dans la publication du Clamor, se livra contre celui-ci à des attaques personnelles cruelles dans sa Pro populo anglicano defensio secunda, contra infamem libellum anonymum (Londini 1654, 8°) ; Morus se défendit contre Milton en réfutant ses incriminations : Fides publica, contra calumnias Joannis Miltoni (Hagæ-Comitum 1654, 12°) ; Milton répliqua à la défense de Morus par sa Pro se defensio contra Alexandrum Morum ecclesiasten, libelli famosi, cui titulus, Regii sanguinis clamor ad cœlum adversus parricidas Anglicanos (Londini 1655, 8°) : Bayle devait suivre la querelle jusqu’au bout dans l’article « Milton (John) » du DHC.

[71] Charles Sorel (1582-1674), De la connoissance des bons livres, ou examen de plusieurs auteurs (Paris 1671, 12°), et La Bibliothèque françoise, ou le choix et l’examen des livres françois qui traitent de l’éloquence, de la philosophie, de la dévotion et de la conduite des mœurs (Paris 1664, 12° ; 2 e éd., Paris 1667, 12° ; éd. F. D’Angelo, M. Bombart, L. Giavarini, C. Nédelec, D. Ribard, M. Rosellini et A. Viala, Paris 2015). Voir aussi E. Bury et E. Van der Schueren (dir.), Charles Sorel polygraphe (Laval, 2006), et M. Alet, Charles Sorel et son monde (Paris 2014).

[72] Dominique Bouhours, Les Entretiens d’Ariste et d’Eugene (Paris 1671, 12° ; 5 e éd. Paris 1683, 12°).

[73] Jean Barbier d’Aucour, Sentiments de Cléanthe sur les « Entretiens d’Ariste et d’Eugène » (Paris 1671, 1672, 12°). Sur l’auteur, voir le Dictionnaire de Port-Royal, s.v. Ses amis jésuites persuadèrent Bouhours de ne pas répondre à cette attaque ; ce fut l’abbé Montfaucon de Villars qui s’en chargea dans son ouvrage anti-pascalien De la délicatesse (Paris 1671, 12°) ; Barbier ajouta alors une seconde partie à ses Sentiments (Paris 1672, 12°). Ce fut à partir de 1677 qu’il bénéficia de la protection de Jean-Baptiste Colbert, qui le fit précepteur de son fils Jules-Armand (1663-1704), plus tard marquis de Blainville. Cette protection lui permit ensuite d’entrer à l’Académie française, le 29 novembre 1683.

[74] Nicolas-Pierre-Henri de Montfaucon, dit Montfaucon de Villars, cousin de Bernard de Montfaucon et de Jean-François Montfaucon de La Péjan, sieur de la Roquetaillade ; celui-ci avait été élève de Nicolas Pavillon au séminaire d’Alet avant de devenir gouverneur, avec Claude Lancelot, des enfants du prince de Conti : voir le Dictionnaire de Port-Royal, s.v. L’abbé de Villars avait pris un autre chemin : après Le Comte de Gabalis, ou entretiens sur les sciences secretes (Paris 1670, 12° ; éd. R. Laufer, Paris 1963 ; éd. D. Kahn, Paris 2010), qui lui valut une interdiction de chaire, il se vengea contre les théologiens de Port-Royal en prenant la défense de Bouhours contre Barbier d’Aucour. Voir Lettre 1677, n.51, et A. McKenna, « Ménage et Bouhours », in I. Leroy-Turcan et T.R. Wooldridge (dir.), Gilles Ménage (1613-1692), grammairien et lexicographe. Le rayonnement de son œuvre linguistique (Lyon, 1995), p.121-139. L’ouvrage publié par la suite sous le titre Les Génies assistants et gnomes irréconciliables, ou suite au comte de Gabalis (La Haye 1718, 12°), attribué au Père Androl, n’est certainement pas dû à Villars ; des extraits de cette œuvre furent insérés dans le manuscrit philosophique clandestin, L’Ame mortelle, attribué, lui, au curé Etienne Guillaume : voir L’Ame matérielle, éd. A. Niderst (Paris 2003), p.157-159, et G. Mori et A. Mothu, « Autour du curé Guillaume », La Lettre clandestine, 12 (2003), p.311-363.

[75] Pierre Mussard (1627-1686), Les Conformitez des ceremonies modernes avec les anciennes, où il est prouvé par des autoritez incontestables que les ceremonies de l’Eglise romaine sont empruntées des payens. Avec un traitté de la conformité qu’ils ont en leur conduite, mis à la fin, sous le titre d’Additions de quelques autres conformitez outre les ceremonies (Leyde, Jean Sambix le jeune 1667, 12°).

[76] Pierre Mussard, Jugement de Messieurs de la propagation de la foy. Avertissement à l’auteur (s.l.n.d., 8°), portant sur Anne Bobye, Traitté du purgatoire, prouvé contre la doctrine de Messieurs de la religion pretendue, par Messire A. Bobye, conseiller, aumosnier et predicateur ordinaire du roy. Jouxte la copie imprimée (Lyon, Benoist Coral 1661, 8°).

[77] Pierre Mussard, Historia deorum fatidicorum, vatum, sibyllarum, phœbadum, apud priscos illustrium cum eorum iconibus. Præposita est dissertatio de divinatione et oraculis (Coloniæ Allobrogum, Jean-Antoine Choüet 1675, 4° ; Francofurti, Louis Bourgeat 1680, 4°).

[78] Bossuet, Exposition de la doctrine de l’Eglise catholique (Paris 1671, 1673, 1679, 12°).

[79] Marc-Antoine de La Bastide (1624 ?-1704), Réponse au livre de M. l’evesque de Condom qui a pour titre « Exposition de la doctrine de l’Eglise » (Quevilly 1672, 12°), qui devait être suivie par une Seconde réponse à M. de Condom, où l’on réfute l’avertissement et les pièces qu’il a fait mettre à la tête de la nouvelle édition de son traité de la doctrine de l’Eglise catholique etc. (s.l. 1680, 12°) : voir Lettres 36, n.13, et 183, n.7.

[80] Le texte de Bayle reflète l’actualité de l’époque de la rédaction et s’appuie sur un faux rapport publié dans le Mercure galant, janvier 1686. Marc-Antoine de La Bastide (1624-1704), né à Milhau, fut envoyé à plusieurs reprises comme secrétaire d’ambassade à Londres : en 1652, de nouveau en 1662 et plus tard en compagnie du marquis de Ruvigny. Il publia une réfutation d’ Isaac d’Huisseau, Remarques sur un livre intitulé « la Réunion du christianisme, ou la manière de rejoindre tous les chrétiens », imprimé à Saumur (s.l. 1670, 12° : voir Lettres 113, n.9, et 152, n.2) et plusieurs réponses à Bossuet, Réponse au livre de M. l’évesque de Condom qui a pour titre « Exposition de la doctrine de l’Eglise » (Quevilly 1672, 12°), Seconde réponse à M. de Condom, où l’on réfute l’avertissement et les pièces qu’il a fait mettre à la tête de la nouvelle édition de son traité de la « Doctrine de l’Eglise catholique » (s.l. 1680, 12°) et Réponse au traité de M. Bossuet touchant la communion sous les deux espèces (Cologne 1683, 12°). Il prit une part importante à la révision du Psautier de Marot et Bèze (voir Lettres 104, n.22, et 164, n.28) et devait composer – après la date de la présente lettre de Bayle – une Lettre qui le disculpait de la rédaction de l’ Avis aux réfugiés – qu’il attribue à Paul Pellisson-Fontanier – publiée dans l’ Histoire de M. Bayle et de ses ouvrages (Amsterdam 1716, 12°) : voir Lettres 750, n.38, et 1781, n.2. La Bastide devait mourir à Londres le 4 mars 1704 : voir Lettre 1616, n.3 et la notice de Basnage de Beauval, HOS, décembre 1708 : « Eloge de Mons r de La Bastide ». C’est dans le contexte de la révocation de l’édit de Nantes que se déroulèrent les événements qui donnèrent lieu à la présente remarque de Bayle – sa lettre étant datée du mois de mars 1686. La Bastide publia une Réponse apologétique à MM. du clergé de France sur les actes de leur assemblée de 1682 touchant la Religion (Amsterdam 1683, 12° : voir Lettre 219, n.15), confirmant ainsi sa place éminente parmi les controversistes du camp huguenot. Le 10 novembre 1685, La Bastide fut relégué par lettre de cachet à Saint-Pierre-les-Moutiers, d’où il fut transféré à Chartres. Ses amis lui obtinrent la permission de se retirer dans une maison de campagne qu’il possédait à Villeneuve-le-Roi, en laissant entrevoir aux autorités sa prochaine conversion au catholicisme. Le Mercure galant du mois de janvier 1686 annonça même sa conversion, en même temps que celle, réelle (mais de façade), de François Janiçon. Mais cette nouvelle, répercutée ici par Bayle, s’avéra fausse : La Bastide resta inébranlable et finit par être expulsé du royaume ; il s’exila à Londres.

[81] Marc-Antoine de La Bastide, Réponse apologétique à MM. du clergé de France sur les actes de leur assemblée de 1682 touchant la religion (Amsterdam, Henry Desbordes 1683, 12°). Nous n’avons pu localiser une édition parisienne.

[82] Jean Claude, Considerations sur les lettres circulaires de l’assemblée du clergé de France de l’année 1682 (La Haye 1683, 12°).

[83] Jean Le Noir (1622-1692), L’Evêque de cour opposé à l’évêque apostolique. Premier entretien sur l’ordonnance de M. l’évêque d’Amiens contre la traduction du Nouveau Testament imprimé à Mons (s.l. [Mons] 1674, 4°). Comme le précise Bayle au début du paragraphe, Le Noir s’en prenait au laxisme de l’évêque d’Amiens, François V Faure, et de l’archevêque de Rouen, François Rouxel de Médavy (1604-1691, précédemment évêque de Séez (1651-1671). Sur François Faure, voir le Dictionnaire de Port-Royal, s.v. (art. de J. Lesaulnier). Jean Le Noir s’était heurté à l’évêque de Séez à cause de son refus de signer le Formulaire dénonçant les Cinq propositions de Jansénius ; de nouveaux incidents l’opposèrent à François de Harlay de Champvallon, devenu archevêque de Paris en 1670, et c’est après son emprisonnement en 1671 qu’il publia son Evêque de cour, qui entraîna des ennuis judiciaires pour tous ceux qui avaient contribué à la publication : Jacques Roserch du Plessis, Pierre Josse, relieur et libraire, Edme Chambrette, compagnon imprimeur, Pierre d’Esclassan, libraire, et son fils, Dominique, compagnon libraire, Simon Lefebvre, compagnon libraire, et Louis Prussurot, imprimeur et libraire à Sens. Dans la deuxième partie de son livre, parue en 1682, Jean Le Noir devait traiter l’archevêque de Paris d’« hérétique », de « comédien » et de « filou mitré ». Ses publications et le soutien qu’il afficha à Gabriel Gerberon lui valurent un nouvel emprisonnement à la Bastille le 19 mai 1683, avec deux amis, Pierre-Gilles Dubois et Nicolas Bourdin. Il était officiellement accusé d’avoir écrit contre l’assemblée du clergé de 1682, mais il refusa de répondre aux juges : le 24 avril 1684, il fut obligé de faire amende honorable, nu, en chemise et la corde au col, avant d’être remis aux mains de l’exempt de la prévôté d’Ile-de-France sur ordre contresigné de Seignelay le 1 er juillet 1686. Puis il fut condamné aux galères perpétuelles et passa le reste de sa vie dans diverses prisons bretonnes : Saint-Malo, Brest et Nantes. Le 23 mai 1692, Pasquier Quesnel écrivit à Louis-Paul Du Vaucel : « J’ai oublié de vous mander il y a huit jours que M. Le Noir, ancien théologal de Sées, mourut le 29 avril [en fait, le 22], dans le château de Nantes, après une maladie de cinq jours, dans laquelle il a conservé le jugement jusqu’à la fin. On mande qu’on n’a pas voulu souffrir qu’il fût enterré comme un ecclésiastique, mais comme un laïc. Il avait tant souffert dans sa prison de Brest que, lorsqu’il en sortit, il était incapable de se soutenir et de marcher. » Ces dernières informations sont tirées du Dictionnaire de Port-Royal, s.v. (art. de J. Lesaulnier).

[84] Marie, duchesse de Guise, duchesse de Joyeuse, princesse de Joinville (1615-1688), fille de Charles I er, duc de Guise, et d’ Henriette Catherine de Joyeuse. Restée célibataire, elle fut la dernière représentante de la branche aînée de la maison de Guise.

[85] François-Paul, baron de Lisola (1613-1674), Bouclier d’Estat et de justice contre le dessein manifestement découvert de la monarchie universelle sous le vain prétexte des prétentions de la reyne de France (s.l. 1667, 4°). Sur ce pamphlétaire, soutien fidèle de la maison des Habsbourg d’Autriche et d’Espagne, ennemi farouche de Richelieu et sur le Bouclier en particulier, voir C.-E. Levillain, Le Procès de Louis XIV. Une guerre psychologique. François-Paul de Lisola, citoyen du monde, ennemi de la France (Paris 2015), p.79-187.

[86] Pierre Perrault (1608 ?-1680 ?), De l’origine des fontaines (Paris 1674, 12°).

[87] Charles Perrault (1628-1703), défenseur des Modernes, historien de l’Académie française, nommé par Colbert contrôleur général de la surintendance des Bâtiments du roi, entra à l’Académie française en 1671. C’est cependant son frère Claude qui publia des commentaires sur Vitruve : voir la note suivante.

[88] Claude Perrault (1613-1688), docteur en médecine, membre de l’Académie royale des sciences en 1666, publia des Essais de physique, ou recueil de plusieurs traités touchant les choses naturelles (Paris 1680-1688, 12°, 4 vol.). C’est Claude et non pas Charles Perrault qui publia Les Dix Livres d’architecture de Vitruve, corrigez et traduits nouvellement en françois avec des notes et des figures (Paris 1673, folio) et l’ Abregé des dix livres d’architecture de Vitruve (Paris 1674, 12°).

[89] Louis Maimbourg, Histoire du pontificat de s[aint] Grégoire le Grand (Paris, Claude Barbin 1686, 4°), livre III, p.279 : « Je sçay qu’un autre calviniste ministre de Rouen a eu la hardiesse, pour ne pas dire l’insolence, de traiter de stupides ceux qui ne voyent pas que ce que dit là s[aint] Gregoire [sur l’authenticité des reliques des saints] n’est qu’une fable, aussi peu croyable que celle de la delivrance de l’ame de Trajan, parce que nul autheur contemporain n’a jamais parlé de l’un ni de l’autre de ces deux évenements. Mais est-il luy mesme si stupide, ou si aveuglé de sa passion contre les reliques, qu’il ne voye pas qu’il y a une difference infinie entre ces deux faits ? » En marge, Maimbourg renvoie au Tractat[us] De origi[ne] Trisagii : voir la référence précise à la note suivante.

[90] Pierre Allix, Dissertatio de Trisagii origine (Rothomagi, Jean Lucas 1674, 8°).

[91] Pierre Allix, Douze sermons sur divers textes (Rotterdam 1685, 12°), recensés dans les NRL, avril 1685, cat. III.

[92] Pierre Allix, S[ancti] Anastasii Sinaitæ Anagogicarum contemplationum in Hexæmeron liber XII, hactenus desideratus ; cui præmissa est Expostulatio de S. Johannis Chrysostomi Epistola ad Cæsarium monachum, adversus Apollinarii hæresin a Parisiensibus aliquot theologis non ita pridem suppressa (Londini 1682, 4°).

[93] Janus Alexander Ferrarius [ Joannes Ludovicus Fabricius (1632-1697)], Euclides catholicus, sive, Demonstratio Romanæ fidei (Londini 1673, 4°).

[94] Horace, Épîtres, I.vii.23.

[95] Richard Simon, Cérémonies et coustumes qui s’observent aujourd’hui parmi les juifs. Traduites de l’italien de Léon de Modène, rabin de Venise. Avec un Supplement touchant les sectes des Caraites et des Samaritains de nostre temps. Par don Recared Sciméon (Paris 1674, 12°, 2 vol.) Bayle cite la deuxième édition « par le sieur de Simonville » (Paris 1681, 12°), dans l’édition lyonnaise qu’il signale dans les NRL, mai 1685, art. IX : Cérémonies et coûtumes qui s’observent aujourd’hui parmi les juifs, traduites de l’italien de Léon de Modène, rabin de Venise, avec un supplément touchant les sectes des caraïtes et des samaritains de notre temps. Seconde édition, revûë, corrigée et augmentée d’une seconde partie qui a pour titre, Comparaison des cérémonies des juifs et de la discipline de l’Eglise, avec un discours touchant les differentes messes, ou liturgies, qui sont en usage dans tout le monde. Par le sieur de Simonville (Lyon 1684, 12°).

[96] Richard Simon, Voyage au Mont Liban, traduit de l’italien du R.P. Jérosme Dandini, nonce en ce pays-là, où il est traité tant de la créance et des coustumes des maronites, que de plusieurs particularitez touchant les Turcs et de quelques lieux considérables de l’Orient, avec des remarques sur la théologie des chrétiens du Levant et sur celle des mahométans (Paris 1675, 12°).

[97] Richard Simon, Histoire critique de la creance et des coutumes des nations du Levant, par S. Moni (Francfort 1684, 12° ; Trévoux 1711, 12°).

[98] Richard Simon, Histoire de l’origine et du progrès des revenus ecclésiastiques (Francfort 1684, 12°), recensée dans les NRL, mai 1684, art. III.

[99] Pierre de Villiers (1648-1728), jésuite au cours des années 1666-1689, L’Art de prêcher, à un abbé (Lyon 1682, 12°) : poème en quatre chants.

[100] Il s’agit peut-être de Nicolas Boileau-Despréaux.

[101] Nous ne saurions identifier ce satiriste génovéfain.

[102] L’Art de parler de Bernard Lamy (1640-1715), oratorien, avait connu une première édition en 1670, qui reparut en 1675 ; une seconde édition parut sous le titre L’Art de parler. Avec un discours dans lequel on donne une idée de l’art de persuader (Paris 1676, 12°) ; une troisième édition devait paraître ultérieurement : La Rhétorique, ou l’art de parler (Paris 1688, 12°). Voir l’édition critique établie par B. Timmermans (Paris, 1998), celle de C. Noille-Clauzade (Paris 1998), et son étude : « Bernard Lamy, ou la rhétorique de Port-Royal », Chroniques de Port-Royal, 50 (2001), p.541-556, le Dictionnaire de Port-Royal, s.v., et D. Reguig-Naya, Le Corps des idées. Pensées et poétiques du langage dans l’augustinisme de Port-Royal (Paris 2007).

[103] Bernard Lamy, Entretiens sur les sciences, dans lesquels, outre la méthode d’étudier, on apprend comme l’on se doit servir des sciences, pour se faire l’esprit juste et le cœur droit pour se rendre utile à l’Eglise (Lyon 1684, 12°) ; dans les NRL, décembre 1684, art. III, Bayle donne le compte rendu de l’édition faite par Eugène Henri Fricx dès la même année à Bruxelles, in-12° ; voir aussi l’édition critique établie par P. Clair et F. Girbal (Paris 1966), et l’étude de F. Girbal, Bernard Lamy (1640-1715), Etude biographique et bibliographique (Paris 1964).

[104] La présente lettre de Bayle porte, comme il l’avait promis à Almeloveen, une liste des erreurs de Deckherr et un supplément d’ouvrages anonymes et pseudonymes pour la nouvelle édition établie par Almeloveen : voir Lettre 527, n.1. C’est pour cette raison qu’il ne mentionne pas ici les ouvrages de Bernard Lamy qui n’ont pas paru anonymement.

[105] Ange Lambert de Fromentin (1596-1661), né à Evreux, entra chez les capucins de Rouen en 1612 et prit le nom de Zacharie de Lisieux ( Zacharias Lexoviensis) ; il publia sous le pseudonyme de Pierre Firmian ou Petro Firmiano : Somnia Sapientis (Parisiis 1669, 12°) ; Sæculi Genius (Parisiis 1653, 12°) ; Gyges Gallus (Parisiis 1659, 12°) ; ces trois ouvrages furent réédités ensemble sous le titre Opuscula (Gedani 1686, 12°).

[106] Zacharie de Lisieux publia sous le pseudonyme de Loys Fontaine un ouvrage satirique : Relation du pays de Jansénie, où il est traité des singularités qui s’y trouvent, des coutumes, mœurs et religions de ses habitans (Paris 1644, 8°), qui connut de nombreuses rééditions (Paris 1650, 1658, 1660, 1664 ; Rouen 1674, 1688, 1693 ; Londres 1734), ainsi qu’une traduction anglaise (London 1668). Voir L. Foisneau (dir.), Dictionary of 17 th century French philosophers, (New-York 2008), et Dictionnaire des philosophes français du XVII e siècle (Paris 2015), s.v. (art. de F. Gabriel).

[107] Charles Sorel (1582-1674), La Bibliothèque françoise, ou le choix et l’examen des livres françois qui traitent de l’éloquence, de la philosophie, de la dévotion et de la conduite des mœurs (Paris 1664, 12° ; seconde édition, Paris 1667, 4° ; éd. F. D’Angelo, M. Bombart, L. Giavarini, C. Nédelec, D. Ribard, M. Rosellini et A. Viala, Paris 2015). Voir E. Bury et E. Van der Schueren (dir.), Charles Sorel polygraphe (Laval, 2006), et M. Alet, Charles Sorel et son monde (Paris 2014) : voir ci-dessus, n.41.

[108] Jacques Bénigne Bossuet, Exposition de la doctrine de l’Eglise catholique sur les matières de controverse (Paris 1671, 1673, 1679, 12°), ouvrage qui connut un succès considérable et plusieurs rééditions. Voir J. Orcibal, Louis XIV et les protestants (Paris 1951).

[109] David-Augustin Brueys (1640-1723), Réponse au livre de M. de Condom intitulé « Exposition de la doctrine de l’Eglise catholique sur les matières de controverse » (Quevilly 1672, 12°).

[110] David-Augustin Brueys, Examen des raisons qui ont donné lieu à la séparation des protestans (Paris 1683, 12°).

[111] Pierre Jurieu, Suite du préservatif contre le changement de religion : ou réflexions sur l’adoucissement des dogmes et des cultes de l’Eglise romaine, proposé par Mr Brueys, avocat de Montpellier (La Haye 1683, 12°) : sur cet ouvrage, voir Lettre 221, n.23.

[112] Pierre Jurieu, Préservatif contre le changement de religion [Rouen 1680, 12°], publié chez Jean Lucas : cette adresse bibliographique est une hypothèse d’E. Kappler, Bibliographie de Jurieu, p.249, la page de titre manquant systématiquement dans tous les exemplaires localisés de la première édition. Sur cet ouvrage, qui visait à contrer l’influence de l’ Exposition de la doctrine de l’Eglise catholique par Bossuet, voir Lettre 188, n.12.

[113] Daniel de Larroque, Le Prosélyte abusé, ou fausses vues de M. Brueys dans l’examen de la séparation des protestants (Rotterdam 1684, 12°). Sur cet ouvrage, voir Lettres 235, n.6, 242, n.2, et Lettre 245.

[114] Pour l’éloge de Mathieu de Larroque, voir Lettre 258 et NRL, mars 1684, art. V.

[115] Jacques Lenfant, Considérations générales sur le livre de M. Brueys intitulé « Examen des raisons qui ont donné lieu à la séparation des protestans » (Rotterdam 1684, 12°). Sur cet ouvrage, voir NRL, mars 1684, cat. xii, et Lettre 235, n.6, et 238, n.19.

[116] Paul Lenfant, Les Fondements de la nouvelle méthode de prescrire renversez par le desaveu du consentement que le P. Maimbourg attribue aux protestans (Quevilly 1672, 12°), ouvrage dirigé contre Louis Maimbourg, La Méthode pacifique pour ramener sans dispute les protestants à la vraye foy, sur le point de l’Eucharistie, au sujet de la contestation touchant la perpétuité de la foy du mesme mystère (Paris 1670, 12°). Bayle ne reprend pas le jugement sévère qu’il portait en 1677, sans doute sous l’influence de Jurieu, sur cet ouvrage de Paul Lenfant : voir Lettre 146, n.18. Lenfant s’était réfugié, au moment de la révocation de l’édit de Nantes, à Cassel, où les huguenots devaient établir le 7 novembre 1686 (n.s.) une Eglise, dont il fut le premier pasteur. Dès sa première année d’existence, cette communauté comptait trois mille fidèles, attirés par les avantages fiscaux et les grandes franchises qui leur étaient proposés par l’Electeur de Hesse. Ils s’assemblaient d’abord chez un des anciens, Jérémie Grandidier ; le premier lecteur fut Bertin. Paul Lenfant s’était marié avec Anne Dergnout-de-Pressainville, fille du seigneur de Boissay, qui mourut à Berlin le 6 décembre 1692, et dont il eut, entre autres enfants, une fille, qui se maria avec Gédéon Huet, et un fils, Jacques Lenfant, le correspondant de Bayle et de Le Clerc. Rappelons que le landgrave de Hesse-Cassel fut à cette époque Charles, prince d’Hirsfeld, comte de Catzenellebogen (1654-1730), fils de Guillaume VI (1629-1663) ; il épousa en 1673 Marie-Amélie, fille de Jacques, duc de Curlande, et fut beau-père de Jean-Guillaume de Nassau, né en 1687, qui devait être, en 1702, l’héritier universel de Guillaume III d’Orange : voir Lettre 147, n.21.

[117] Théodore Maimbourg, Examen du premier traité de controverse du P. Louis Maimbourg, intitulé : Méthode pacifique pour ramener sans dispute les protestants à la vraie foi sur le point de l’Eucharistie (Cologne 1683, 12°), publié à l’adresse fictive « Cologne, Pierre Marteau ».

[118] Théodore Maimbourg , Réponse sommaire au livre de M. le cardinal de Richelieu par le sieur R. de La Ruelle (Groningue 1664, 12°), qui combattait l’ouvrage de controverse attribué à Richelieu , Traité qui contient la méthode la plus facile et la plus asseurée pour convertir ceux qui se sont séparez de l’Eglise (Paris 1651, folio). Rappelons que c’est probablement ce dernier ouvrage qui avait précipité la conversion de Bayle au catholicisme lors de son passage au collège jésuite de Toulouse, malgré les réfutations qu’il pouvait connaître, outre celle de Théodore Maimbourg : David Ancillon , Apologie de Luther, de Zwingle, de Calvin et de Bèze, ou réponse au chapitre 10 du 2e livre de la « Méthode » de M. le cardinal de Richelieu (Hanau 1666, 8°) ; Charles Drelincourt , La Défense de Calvin. Contre l’outrage fait à sa mémoire dans un livre qui a pour titre, « Traité qui contient la méthode [...] » (Genève 1667, 8°), et André Martel , Réponse à la « Méthode » de M. le cardinal de Richelieu (Quevilly 1674, 4°). Voir H. Bost, Pierre Bayle, p.38-44.

[119] Daniel Fétizon (1650-1696), qui devint pasteur à Saint-Loup-aux-Bois en 1671, à Lippstadt en 1682, à Köpernick en 1686, et enfin à Berlin en 1693, auteur de l’ Apologie pour les réformés, où l’on voit la juste idée des guerres civiles de France et les vrais fondemen[t]s de l’édit de Nantes. Entretiens curieux entre un protestant et un catholique (La Haye 1683, 12°).

[120] Henri de Briquemault († 1692), dont le nom est souvent cité dans les Mémoires pour servir à l’histoire des réfugiés françois dans les Etats du roi d’Erman et Reclam (Berlin 1782-1800), i.336-341 ; II, 122-124, 189-190, 205 et 344, vii.131, s’était réfugié dès avant la Révocation en Brandebourg, où l’ électeur Frédéric-Guillaume l’avait chargé de former un régiment de cuirassiers. Nommé gouverneur de Lippstadt, il devait également s’occuper activement des réfugiés qui s’établissaient en Westphalie et avait effectivement fait nommer Fétizon pasteur de la communauté française.

[121] Jacques Basnage, Examen des méthodes proposés par MM. de l’assemblée du clergé de France en l’année 1682 (Cologne [Rotterdam] 1684, 12°). Sur cet ouvrage,voir NRL, mars (et non pas janvier) 1684, cat. vii, et Lettre 233, n.41.

[122] Claude Ameline (1635-1708), oratorien, Traicté de la volonté, de ses principales actions, de ses passions et de ses égaremens (Paris 1684, 12°). Dans les NRL, janvier 1685, cat. v, Bayle avait attribué cet ouvrage à Pierre Nicole ; l’erreur avait été relevée par Malebranche dans sa lettre du 21 mars 1685 (Lettre 396), et corrigée par Bayle dans les NRL, avril 1685, à la suite de l’art. IX. Sur Claude Ameline, voir Dictionnaire de Port-Royal, s.v.

[123] Jean de Launoy, Epistolarum pars I[-VIII] (Paris 1667-1673, 8°, 8 vol. ; Cambridge 1689, folio) ; la correspondance de Launoy fut ensuite incluse dans l’édition de ses Opera omnia (Coloniæ Allobrogum 1731-1732, folio, 5 vol.) ; on y trouve deux lettres adressées par Launoy à Claude Ameline, datées de juillet 1670 et de mai 1673.

[124] On attribue sans certitude à Michel Le Tellier (1643-1719), S.J., une Réponse aux principales raisons qui servent de fondement à la nouvelle défense de la traduction du Nouveau Testament imprimée à Mons (Rouen 1682, 8°) ; il est certainement l’auteur de l’ouvrage cité par Bayle : Observations sur la nouvelle défense de la version française du Nouveau Testament imprimée à Mons, pour justifier la conduite des papes, des évêques et du roy à l’égard de cette version (Rouen 1684, 8°), dont Bayle avait donné le compte rendu dans les NRL, mai 1685, art. II, sans préciser le nom de l’auteur. Rappelons que la traduction du Nouveau Testament dite « de Mons » est celle de Louis-Isaac Le Maistre de Sacy, publiée en 1667 ; elle fut violemment attaquée par les jésuites ( Louis Maimbourg, Dominique Bouhours, François Annat, Michel Le Tellier, Gabriel Daniel) comme aussi par l’archevêque de Paris, Hardouin de Péréfixe, par l’archevêque d’Embrun, Georges d’Aubusson de La Feuillade, par Jean Desmarets de Saint-Sorlin et par Charles Mallet ; contre ce flot polémique, la défense de Port-Royal fut assurée par Michel Girard, Antoine Arnauld et Pierre Nicole : voir Dictionnaire de Port-Royal, art. « Le Maistre de Sacy, Louis-Isaac » (art. de J. Lesaulnier).

[125] Lucrèce, De rerum natura, 1,22.

[126] Sur Adrien Baillet, Jugemen[t]s des sçavans sur les principaux ouvrages des auteurs (Paris 1685-1686, 12°, 9 vol.), voir Lettre 519, n.10.

Accueil du site| Contact | Plan du site | Se connecter | Mentions légales | Statistiques | visites : 198380

Institut Cl. Logeon